Czasopismo / The Journal

Numer / Issue 1/2015

Numer / Issue 2/2015

Numer / Issue 1(3)/2016

Numer / Issue 2(4)/2016

Numer / Issue1(5)/2017

Numer / Issue 2(6)/2017

Numer / Issue 7/(2020)

Numer / Issue 8/(2020)

Rada Redakcyjna / Advisory Board
Redakcja / Editorial Board
Redakcja językowa / Language Editorial
Recenzenci / Reviewers
Dla autorów / For the Authors
Kontakt / Contact

ISSN 2450-4467

“Czasopismo “Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki” powstało z inicjatywy środowiska badaczy związanych z działającą od 2009 roku na Uniwersytecie Wrocławskim Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego. Czasopismo poświęcone jest problematyce soundscape studies i sound studies. Jego celem jest stworzenie stałego interdyscyplinarnego i transdziedzinowego forum prezentacji prac badawczych z zakresu studiów dźwiękowych i badań nad pejzażem dźwiękowym, forum otwartej dyskusji wokół wskazanej problematyki. Naszą intencją jest zaproszenie do współpracy nie tylko naukowców różnych dyscyplin, ale też artystów chcących podzielić się swoimi koncepcjami pracy z dźwiękiem i wokół dźwięku, projektantów dźwiękowych, praktyków field recordingu, architektów i urbanistów, wreszcie działaczy publicznych oraz animatorów życia społecznego.

“The Polish Soundscape Journal is a publishing initiative of a research community associated with the Soundscape Research Studio, founded in 2009 at the University of Wrocław, Poland. The Polish Soundscape Journal is dedicated to issues in soundscape and sound studies. Its goal is to provide a permanent interdisciplinary and transdisciplinary forum for the presentation of research in these fields and a place for open discussion in their investigations. Our intention is to cooperate with not just scholars from different disciplines, but also with artists who want to share their different approaches to working with and around sound, sound designers, field recording practitioners, architects and urbanists, and finally public and social activists (including city officials and politicians) who will enrich the discussion with their practical insights concerning issues such as sound ecology and designing and shaping the human sonic environment in its individual and social aspects. We would like our magazine to bring up diverse issues and promote voices which, even if they appeared in the public space previously, were not heard, and whose impact was dispersed.

Wersja online pisma dostępna również: / Online version of the “Polish Soundscape Jurnal” is also available on:

- Central and Eastern European Online Library

- ICI Journals Master List

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities