Redakcja / Editorial Board

Robert Losiak (redaktor naczelny / Editor-in-Chief / Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
Sławomir Wieczorek Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
Aleksandra Kil (sekretarz redakcji / Executive Editor / Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)