Redakcja / Editorial Board

Robert Losiak (redaktor naczelny / Editor-in-Chief)
Renata Tańczuk
Sławomir Wieczorek
Aleksandra Kil (sekretarz redakcji / Executive Editor)