Idea Pracowni

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego powstała w 2009 roku w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakres działań Pracowni obejmuje badania nad problematyką audiosfery – środowiska fonicznego świata człowieka. Badania na tym polu zainicjował pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku kanadyjski kompozytor i muzykolog Raymond Murray Schafer, autor projektu World Soundscape Project, który znalazł swą kontynuację w działalności Międzynarodowego Forum na Rzecz Ekologii Akustycznej (World Forum for Acoustic Ecology). Współczesna refleksja nad audiosferą odwołuje się do kontekstu ekologicznego (uwrażliwienie na zanieczyszczenie foniczne), jednak zasadniczy kierunek badań dotyczy analizy i interpretacji środowiska dźwiękowego człowieka z uwzględnieniem wszelkich występujących w nim zjawisk fonicznych (akustycznych, dźwiękowych oraz muzycznych) i ich różnorodnych determinant – zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych. Działania naszego ośrodka obejmują szereg różnorodnych inicjatyw badawczych i organizacyjnych, w tym zwłaszcza interdyscyplinarne studia nad zagadnieniem audiosfery Wrocławia, organizację badań terenowych dotyczących środowiska fonicznego oraz prowadzenie dokumentacji w postaci archiwum dźwiękowego, stworzenie forum dyskusji publicznej dotyczącej problematyki audiosfery (inicjatywy spotkań dyskusyjnych, wykładów, prezentacji, działań warsztatowych), a także pracę edukacyjną w Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów kulturoznawstwa oraz muzykologii.