Redakcja / Editorial Board

dr Robert Losiak (redaktor naczelny / Editor-in-Chief / Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
dr hab. Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
dr Sławomir Wieczorek Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)
mgr Joanna Gul (sekretarz redakcji / Executive Editor / Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)