Prace licencjackie i magisterskie

Prace licencjackie i magisterskie dotyczące problematyki pejzażu dźwiękowego przygotowane w Instytucie Kulturoznawstwa oraz w Katedrze Muzykologii UWr.

  1. Sylwia Selegrat, Pejzaże dźwiękowe Wrocławia. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska, Wrocław 2009

  2. Emilia Koncewicz, Hałas jako element zanieczyszczenia współczesnego krajobrazu dźwiękowego czy jego nowe oblicze? Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Bożena Muszkalska, Wrocław 2013

  3. Zdzisław Strumidło, Aksjotyczne konteksty ciszy. Praca licencjacka. Promotor: dr Robert Losiak, Wrocław 2013

  4. Maja Męzińska, Pejzaż dźwiękowy ‘Wielkiej Wyspy’. Analiza na podstawie badań terenowych. Praca licencjacka. Promotor: dr Robert Losiak, Wrocław 2013

  5. Katarzyna Orzołek, Hejnał miast we współczesnym pejzażu dźwiękowym – analiza zjawiska na podstawie badań  nad historią i współczesną recepcją hejnału wrocławskiego. Praca licencjacka. Promotor: dr Robert Losiak, Wrocław 2013

  6. Dagmara Murawska, Problem funkcjonalizacji muzyki w przestrzeni publicznej na przykładzie ‘Klubogalerii Szajba’ i pubu ‘Siwy Dym’ we Wrocławiu. Praca licencjacka. Promotor: dr Robert Losiak, Wrocław 2014 http://www.wroclaw.pl/szajba-i-siwy-dym-pod-lupa-naukowca