Opis mapy

FONICZNA MAPA WROCŁAWIA powstaje na podstawie nagrań terenowych prowadzonych przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego od października 2011 roku. Baza danych archiwizowanych w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego liczy obecnie ok. 800 plików dźwiękowych (stan na koniec grudnia 2012 roku), do których dołączona jest dokumentacja fotograficzna oraz opisy wraz z komentarzami. Rejestracja dźwiękowa dokonywana jest 2 rodzajami nagrywatorów cyfrowych stereofonicznych: ZOOM H4n oraz Tascam DR-100 z mikrofonami wewnętrznymi, w formacie WAV 24 bit/ 44.1 kHz.

Zamieszczone na Mapie nagrania prezentują różne obszary miasta oraz charakterystyczne sytuacje foniczne, wybrane z całej bazy dźwiękowej. Nagrania zostały skrócone ( do ok. 1-2 minut) i skompresowane do formatu MP3. Komentarz został ograniczony do tytułu nagrania oraz podstawowych danych o miejscu, czasie oraz warunkach atmosferycznych. W większości przykładów przedstawiane są także zdjęcia z miejsca nagrania. Materiał prezentowany na Mapie będzie sukcesywnie rozszerzany. Równocześnie planuje się, że od roku 2014 cała baza danych nagrań terenowych Wrocławia, zarchiwizowana na nośnikach CD-ROM, będzie udostępniona osobom zainteresowanym w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.