Kontakt

E-mail: redakcja.audiosfera@uwr.edu.pl

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski                                                                                                    

Instytut Kulturoznawstwa                                                                                          

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego                                                                    

50–139 Wrocław                                                                                                              

ul. Szewska 50/51