Numer 2(4)/2016

ARTYKUŁY

Dariusz Brzostek, Audiosfera w utworach literackich Stanisława Lema i ich(dźwiękowych) adaptacjach

Olga Siemońska, O ciszy i jej teatralności, czyli o pewnej osobliwości weneckiej audiosfery w literaturze rosyjskiej

Agata Janikowska, Sztuka słuchania. „Teatr w ciemnościach” Wrocławskiego Teatru Współczesnego

Wioleta Muras, Lokalne współbrzmienia. Szkic pejzażu brzmieniowego zabytkowego obszaru Bazylei

Daniel Brożek, Słuchanie zawsze na nowo

Krzysztof Niźnik, Muzyka w przestrzeni akustycznie ekstremalnie aktywnej

PROJEKTY BADAWCZE

Renata Tańczuk, Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w latach 1945-2010 – projekt badań

FELIETONY
Anna Rumińska, Symfonia Kosiarza, czyli chwasty, kosy, audiosfera i mir domowy

RECENZJE – PREZENTACJE

Agata Janikowska, Katarzyna Krakowiak, Andrzej Kłosak (red.), Słuchawy. Projektowanie dla ucha. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2009

Iwetta Sobczyk, Mateusz Torzecki, Okładki płyt. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych. Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2015

Noty o autorach

Abstracts in English

Contents