Kontakt

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego
Instytut Kulturoznawstwa UWr
50–139 Wrocław
ul Szewska 50/51
tel.: +48 71 375 24 78
e-mail: audiosfera@uni.wroc.pl