Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa, Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii zapraszają na ogólnopolską konferencję Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku, która odbędzie się 22.11.2019 roku we Wrocławiu.

Program konferencji

Abstrakty wystąpień

Wydawane w XIX i XX wieku druki muzyczne popularyzowały utwory muzyczne
tworzone przez znakomitych kompozytorów muzyki klasycznej, operowej, wodewilowej,
operetkowej, kabaretowej i filmowej. Znane i lubiane utwory wydawano nieraz w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Okładki nut często projektowali znakomici artyści, nie zawsze znani dziś z imienia i nazwiska. Ukazują one rozwój popularnej kultury muzycznej oraz sposoby reklamowania i ilustrowania muzyki w czasach, gdy obcowano z nią na żywo. Dziś są one świadectwem ewolucji artystycznej epoki, zmiany stylów ilustracji, gustów muzycznych, szczególnej geografii upodobań muzycznych.

Druki muzyczne są nośnikami znaczeń i wartości, których badania pozwolą ukazać
między innymi przemiany preferencji estetycznych, muzycznych, przyjmowane wyobrażenia płci kulturowej, tożsamości narodowej oraz obcych kultur. Publikacje tego rodzaju są interesującym i niedocenionym źródłem wiedzy o kulturze muzycznej i wizualnej XIX i XX wieku. Warto podkreślić, że okładki nut, kolekcjonowane i archiwizowane, bardzo rzadko są wspominane w opracowaniach dotyczących grafiki użytkowej, a o niektórych twórcach tego specyficznego gatunku sztuki trudno znaleźć jakiekolwiek informacje.

Organizatorzy konferencji:

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr. (Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)
mgr Joanna Gul (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu
Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)
mgr Monika Janowiak-Janik (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)