Numer 7 (2020)

OD REDAKCJI

Pismo Audiosfera od numeru 7 zmieniło profil z czasopisma naukowego, publikującego głównie artykuły badawcze, przekształcając się w periodyk popularyzujący problematykę z obszaru soundscape studies i sound studies. Będziemy publikować teksty badawcze (np. projekty, streszczenia, autoreferaty, fragmenty prac dyplomowych), zaproszenia i omówienia wydarzeń naukowych lub artystycznych, recenzje książek, eseje itp.

Tematem wiodącym najnowszego  numeru pisma jest wydana w 2019 roku książka Alaina Corbina Historia ciszy i milczenia (wydawnictwo Aletheia). Poprosiliśmy naszych dotychczasowych Autorów, współpracowników, czytelników i sympatyków o nadsyłanie swoich krótkich komentarzy do książki francuskiego historyka. Zapraszamy do lektury.

ALAIN CORBIN HISTORIA CISZY I MILCZENIA

Jadwiga Zimpel Uwagi na marginesach

Antoni Michnik Komentarz

Dariusz Brzostek Ściszając radio w sypialni Marcela Prousta tuż obok stadionu żużlowego. Cisza jako (niemożliwy) postulat

Dobrawa Lisak-Gębala Refleksje

Dorota Błaszczak Dodatek do katalogu cisz

Jarosław Jaworek Historia ciszy i milczenia według Alaina Corbina

WOKÓŁ MILCZENIA

Michał Krawczyk Kompozycje bez tytułu

VARIA

Wioleta Muras Pejzaż dźwiękowy centrum Wrocławia wobec zagadnień ochrony dźwiękowego dziedzictwa kulturowego

Z archiwum audiosfery