Kontakt

E-mail: redakcja.audiosfera@uwr.edu.pl

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski                                                                                                     Instytut Kulturoznawstwa                                                                                            Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego                                                                      50–139 Wrocław                                                                                                               ul. Szewska 50/51