Recenzenci / The Reviewers

Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)
Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński)
Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)
Sebastian Bernat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Mariusz Gradowski (Uniwersytet Warszawski)
Agnieszka Janiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Aleksandra Kunce (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Małczyński (Uniwersytet Wrocławski)
Joanna Miklaszewska (Uniwersytet Wrocławski)
Tomasz Misiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)
Karol Nepelski (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Ewa Schreiber (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
Agata Stanisz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
Magdalena Stochniol (Akademia Muzyczna w Katowicach)
Dorota Wolska (Uniwersytet Wrocławski)