Field recording w Polsce – aspekty badawcze i artystyczne

Instytut Kulturoznawstwa UWr, Instytut Muzykologii UWr, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr byli organizatorami wydarzenia: Field recording w Polsce – aspekty badawcze i artystyczne. Ogólnopolskie Seminarium z udziałem artystów i badaczy. (12-14.04.2018); miejsce: Uniwersytet Wrocławski, ul. Szewska 36.

Plakat i program

Relacja fotograficzna z warsztatów – zdjęcia autorstwa Anny Nowosielskiej