Kronika wydarzeń

2017

* 11.12.2017 gościem Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego oraz Laboratorium Humanistyki Współczesnej była dr Danielle Drozdzewski (UNSW, Sydney), która wygłosiła wykład pt.: How we experience memory in the everyday city?

* W dniach 7-8.12.2017 odbyły się dwa wykłady w ramach seminarium Radio jako laboratorium:

dr Joanny Walewskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) pt. Dziwne obyczaje mgr Patkowskiego i inż. Szlifirskiego, czyli o miejscu Studia Eksperymentalnego w strukturach Polskiego Radia.

Abstrakt: Wystąpienie poświęcone będzie organizacji i działalności Studia Eksperymentalnego, ale nacisk położony zostanie przede wszystkim na to, jak owo „laboratorium dźwięków”, postrzegane było przez innych pracowników Polskiego Radia oraz kadrę kierowniczą Radiokomitetu. Na podstawie analizy dokumentów archiwalnych z lat 1956 -1964 chciałabym opowiedzieć o wyboistych początkach Studia Eksperymentalnego, o tym w jaki sposób funkcjonowało ono w ściśle zhierarchizowanej strukturze instytucji, w jaki sposób twórcy radzili sobie ze ścisła reglamentacją materiałów takich ja taśm magnetofonowa oraz z postulatem wydajności pracy. Spojrzenie na SEPR z perspektywy instytucji pozwala bowiem spojrzeć świeżym okiem na związanych z nim twórców, bowiem artyści tacy, jak choćby Kotoński, który na skomponowaniem 2,5-minutowego utworu spędził 140 godzin, postrzegane były jako jednostki ekscentryczne a wręcz niebezpieczne. Zatem moje wystąpienie będzie próbą zaglądnięcia “na zaplecze” laboratorium Studia Eksperymentalnego, aby odpowiedzieć na pytanie w jako sposób udało mu się przetrwać.

dr hab. Dariusza Brzostka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) pt. Laboratoria dźwiękowe i dźwięki (z) laboratorium. Na przykładzie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

Abstrakt:

W teoretycznej i krytycznej refleksji nad współczesną awangardą muzyczną – zwłaszcza w jej wymiarze elektronicznym i elektroakustycznym, a więc tym, który rodzi się na styku sztuki i technologii, niezwykłą popularnością cieszy się dyskurs naukowo-technologiczny, ujmujący muzykę w kategoriach techniki, zaś studio dedykowane elektronicznym eksperymentom z dźwiękiem – jako laboratorium. Projekt ten wyrasta ze słynnego szkicu Edgara Varèse’a “New Instruments and New Music” (1936), postulującego konieczność powołania laboratoriów do badania brzmieniowych właściwości “nowych dźwięków”. Dyskurs ten jest obecny również w kontekście SEPR, a posługują się nim zarówno sami twórcy i pracownicy studia, jak i historycy oraz muzykolodzy wypowiadający się na jego temat. O laboratoryjnym charakterze studia mówił w wywiadach Józef Patkowski, natomiast Eugeniusz Rudnik wspominał o „laboratoryjnym brzmieniu” studia. Warto przyjrzeć się uważniej tym praktykom i deklaracjom w kontekście Latourowskiej “etnologii laboratorium”

* W dniach 16-17. 10. 2017 Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego na zaproszenie Instytutu Kulturoznawstwa UWr gościła Panią Prof. Carolyn Birdsall z Uniwersytetu w Amsterdamie.

Carolyn Birdsall jest Profesorem na Wydziale Television and Cross-Media Culture w Uniwersiteit van Amsterdam. Zajmuje się badaniem kulturowego wymiaru technologii dźwiękowych, ich funkcjonowaniem w życiu codziennym i w środowisku miejskim, historią archiwów dźwiękowych oraz studiami nad miejskimi pejzażami dźwiękowymi. Jest autorką książki: Nazi Soundscapes: Sound, Technology and urban Space in Germany, 1933-1945 (2012). W 2016 roku uczestniczyła we Wrocławiu w organizowanej przez naszą Pracownię Międzynarodowej Konferencji Naukowej The Urban Soundscape of 1945.

Profesor Carolyn Birdsall wygłosiła dwa wykłady: How to study soundscapes of the past and present? oraz How to study urban sounds today? Ponadto w dniu 17.10. odbyło się także prowadzone przez Prof. Birdsall Seminarium dla członków Pracowni i zespołu badaczy związanych z projektem poświęconym badaniom nad historią radia i radiofonii w kontekście sound studies. Temat seminarium: Conflict heritage: European radio archives before and after WWII.

* Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr wygłosiła podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie (21-23.09.2017) referat pt. Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu.

* 25.06.2017 w budynku Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14 odbyła się 25. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani dr inż. arch. Ewa Cisek (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) zaprezentowała temat.: Dźwięki w architekturze. Naturalne rezonatory i interaktywne projekty multimedialne. Bezpośrednio po wykładzie odbył się spacer dźwiękowy pt. Akustyka przestrzeni publicznych Wrocławia, prowadzony przez Roberta Losiaka. Oba wydarzenia zrealizowane zostały w ramach 15. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL i były efektem współpracy Sceny Dźwiękowej Survivalu i Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Zobacz: https://www.facebook.com/events/479908185682421/ http://www.survival.art.pl/pl/przeglad/

* 08.06.2017 odbyła się 24. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Hanna Gołąb (Princeton University) przedstawiła temat pt.: Pejzaż dźwiękowy starożytnego miasta – Efez w drugim wieku n.e.

Zdjęcia: (1) (2) (3) (4) [autor zdjęć: Krzysztof Niżnik]

* 06.06.2017 odbyła się 23. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Ewelina Grygier (Instytut Sztuki PAN w Warszawie) przedstawiła temat pt.: Muzykowanie uliczne w Polsce. Dokumentacja zjawiska i problemy badawcze

Zdjęcia: (1) (2) (3) [autor zdjęć: Krzysztof Niżnik]

* 26.05.2017 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w ramach Seminarium Metodologicznego organizowanego przez Pracownię CAQDAS TM Lab, Robert Losiak wygłosił referat pt. Pejzaż dźwiękowy jako kategoria w badaniach jakościowych.

* 18.05.2017 odbyło się spotkanie grupy członków Pracowni z Panem Marcinem Dymiterem, wybitnym artystą dźwiękowym z Gdańska, przebywającym we Wrocławiu w ramach Biennale Sztuki Mediów WRO. Spotkanie poświęcone było m.in. współpracy w zakresie działań artystycznych i edukacyjnych odnoszących się do sztuki dźwięku i field-recordingu.

*16.05.2017 odbyła się 22. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Dorota Błaszczak (Archiwum Polskiego Radia, Uniwersytet Muzyczny w Warszawie) przedstawiła temat pt.: Radiowy krajobraz dźwiękowy: o słuchaniu radia i instalacji “Fale pamięci. Wrocław w dźwięku radiowym”. Bezpośrednio po prezentacji odbyło się z udziałem Prelegentki pierwsze SEMINARIUM z nowego cyklu poświęconego badaniom nad historią radia i radiofonii w kontekście sound studies. Seminarium prowadził Sławomir Wieczorek.

* 25.04.2017 odbyła się 21. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Agata Mierzejewska zaprezentowała temat pt.: “Dzieło – soundscape – muzak. Dźwięk na ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina – wirtualny spacer”. (relacja na blogu Instrumenty Muzyczne)

* 20.04.2017 Robert Losiak wziął udział w Seminarium Naukowym Człowiek i dźwięki, zorganizowanym przez Pracownię Antropologii Sensorycznej oraz Zakład Kultury Audiowizualnej na Wydziale Nauk Społecznych I Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

* 19.04.2017 w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ILUMINACJE: Contemporaneo 2017”, zorganizowanej przez Katedrę Psychologii oraz Sekcję Psychologii Muzyki i Słuchu oraz Sekcję Neuropsychologiczną Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Robert Losiak wygłosił referat pt. „Symfonia miasta”. Pejzaż dźwiękowy miasta w perspektywie muzycznej.

* Słuchając śpiącego miasta. Tajemnice nocnych dźwięków Wrocławia ­to tytuł wykładu wygłoszonego przez Roberta Losiaka w dniu 01.04.2017 w ramach IV “Nocy Humanistów” – cyklu wykładów popularyzatorskich, zorganizowanych przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

* 14.03.2017 o godz. 18.00 w sali 107 (ul. Szewska 36) odbyła się 20. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pan Tomasz Sielicki wystąpił z prezentacją pt.: “Z dziejów zapomnianej ludwisarni – warsztaty Kanonenhof”.

* 17.01.2017 o godz. 18.00 w sali 107 (ul. Szewska 36) odbyła się 19. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego w Krakowie wystąpiła z prezentacją pt.: Wesele, decybele, łamiący się głos. O weselnych ścieżkach dźwiękowych projektu „Wesela 21: audioportert” Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

2016

* 12.12.2016  na zaproszenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Robert Losiak i Renata Tańczuk wygłosili wykład pt. Dźwięki miasta. O badaniach audiosfery Wrocławia. Wykład odbył się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

* W dniach 17-18.11.2016 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa The Urban Soundscape of 1945 zorganizowana przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego, Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego – szczegóły

* 18.11.2016 Robert Losiak prezentował problem pejzażu dźwiękowego Dolnego Śląska podczas dyskusji panelowej pt. Dolny Śląsk jako kraj/obraz w ramach Sympozjum „Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie kultury”, zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Instytut Kulturoznawstwa UWr.

* W październiku i listopadzie 2016  w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu Kamila Staśko-Mazur prowadziła zajęcia wykładowo-warsztatowe dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych w ramach projektu edukacyjnego „Edukacja Muzyczna Firleja”. Tematy zajęć: Miasto jako symfonia brzmienia. Fenomen fonosfery współczesnego miasta. Miasto kiedyś – intonarumori Luigiego Russolo.

* 03.10.2016 Wykład immatrykulacyjny na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. pt. Dźwięk i tożsamość w perspektywie sound studies wygłosiła dr hab. Renata Tańczuk.

* W dniach 07.-09.07.2016  Robert Losiak  podczas II Niekongresu Animatorów Kultury w Lubiążu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Biura Festiwalowego ESK Wrocław 2016, prowadził autorską ścieżkę uczestnictwa w formie warsztatów pod nazwą Pejzaż dźwiękowy – działania słuchowo-edukacyjne. Więcej: http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres2016_sciezki/2.html

* W dniach 24.-28.06.2016 w Hali Fabryki Automatów Tokarskich (FAT HACO) we Wrocławiu odbył się 14. Przegląd Sztuki SURVIVAL pod hasłem ”Warsztat pracy”. Na Scenie Dźwiękowej Przeglądu w ramach sesji słuchowisk kwadrofonicznych zaprezentowane zostało słuchowisko przestrzenne pt. Wytwórnia dźwięków, przygotowane i zrealizowane przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego. Więcej: http://www.survival.art.pl/,146 Słuchowisko: https://soundartforum.bandcamp.com/track/wytw-rnia-d-wi-k-w

* W dniu 4.07.2016 odbyło się ósme spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznym pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Przedmiotem dyskusji był tekst Karoliny Jary pt. Audiosfera przestrzeni publicznej nazistowskiego Wrocławia.

* W dniach 21.-24.05. 2016 Pracownia Badań Pejzażu Dźwiekowego gościła Pana Desa Coulama, założyciela i kuratora Paris Soundscapes Archive, doświadczonego eksploratora dźwięków Paryża, twórcę nagrań miejskich pejzaży dźwiękowych, który przyjechał do Wrocławia na zaproszenie Festiwalu Tauron Musica Electronica Nova oraz Instytutu Muzykologii UWr. W ramach pobytu w dniu 22.05. odbył się spacer dźwiękowy po Wrocławiu z udziałem członków Pracowni oraz prezentacja nagrań Desa Coulama pt. Paryż – dźwiękowy arras w cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” Festiwalu Tauron MEN, zaś 23.05. o godz. 14.00 w Instytucie Muzykologii UWr. odbył się otwarty wykład Desa Coulama, wcześniej zaś członkowie Pracowni przeprowadzili i zarejestowali wywiad z Gościem, który zostanie opublikowany na naszej stronie. Plakat

* 19.05.2016 podczas Festiwalu Musica Electronica Nova w ramach cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” odbył się koncert pt. “Portrety miast – Wrocław”, podczas którego prawykonany został utwór-audycja  Kamili Staśko-Mazur Szum oswojony, oparty m.in. na nagraniach wywiadów z mieszkańcami Wrocławia, zarejestrowanych podczas realizacji projektu badawczego Pracowni w latach 2011-2014 Informacje na stronie festiwalu

* 19.05.2016 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia kulturowa. Inspiracje-Interpretacje-Perspektywy, zorganizowanej przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Robert Losiak wygłosił referat pt. Wokół idei ekologii akustycznej.  Ekologiczny wymiar badań nad pejzażem dźwiękowym miasta. 

* 25.04.2016 (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 107 (ul. Szewska 36) odbyła się 18. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Wioleta Muras, doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr. i członkini Pracowni, przedstawiła wykład pt. Codzienny i wyjątkowy. Pejzaż dźwiękowy miasta smoka (Bazylea 2015).

* 13.04.2016 podczas Konferencji NaukowejNowe i najnowsze pogranicze muzyczno-literackie w Polsce”, zorganizowoanej przez Instytuty Filologii Polskiej oraz Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się dyskusja panelowa wokół wystąpienia dr hab. Dariusza Brzostka (UMK w Toruniu) zatytułowanego Wysłuchana, przesłuchana, podsłuchana? Literatura w perspektywie sound studies. W dyskusji, prowadzonej przez dr. Sławomira Wieczorka, Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego reprezentowała dr hab. Renata Tańczuk (plakat konferencji)

* 05.04. 2016 (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208 (ul. Szewska 36) odbyła się 17. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani dr Jadwiga Zimpel, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,  przedstawiła wykład pt. Dźwięk w badaniach miejskich.

* 04.03.2016 odbyło się siódme spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznym pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Przedmiotem dyskusji był artykuł Kamili Staśko-Mazur Soundwalking as a multi-faced practice, [w:] ‘ARGUMENT’, Biannual Philosophical Journal, Topical issue: The Aesthetics of the City, vol. 5, no. 2, 2015, Red. M. Popczyk

* 23.02.2016 odbyła się 16. LEKCJE SŁUCHANIA. Naszym gościem była Pani Justyna Stasiowska, która przedstawiła wykład pt. Militaryzacja odbioru – muzyka i noise w kontekście broni akustycznej oraz tortur wykorzystujących dźwięk.

* 26.01.2016 odbyła się 15. LEKCJA SŁUCHANIA. Naszym gościem był Pan Michał Krawczyk, doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który przedstawił wykład pt. Cisze wielkie i małe. Audiosfera klasztorów jako przykład ascezy akustycznej.

* 22.01.2016  odbyło się szóste spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Seminarium poświęcone było dyskusji wokół artykułu Jarosława Jaworka Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych, [w:] „HISTORYKA. Studia metodologiczne”, T. 45 (2015).

* Na zaproszenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach cyklu wykładów pt. Podziemne wykłady w podziemiach krakowskiego Rynku odbyły się 2 wykłady członków Pracowni poświęcone tematyce pejzażu dźwiękowego. 12.01.2016 wykład pt. Badania historycznego pejzażu dźwiękowego wygłosił Sławomir Wieczorek, a 19.01.2016  wykład pt.  Współczesny pejzaż dźwiękowy – od praktyk doświadczania do badań wygłosił Robert Losiak.

2015

* 11.12.2015 odbyło się piąte spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Seminarium poświęcone było dyskusji wokół artykułu Sławomira Wieczorka na temat dzieł literackich jako źródeł historycznych w badaniach nad pejzażem dźwiękowym.

* 08.12.2015 odbyła się 14. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pan Filip Frąckowski z Poznania przedstawił prezentację pt. Chińskie miasto – Zhengzhou. Dźwięki stolicy Henanu.

* Podczas odbywającej się na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu w dniach 18-20.11.2015 konferencji naukowej pt. „Muzyka w PRL”, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Instytut Historii UAM, Robert Losiak wygłosił referat pt. Muzyka w pejzażu dźwiękowym Wrocławia czasów PRL w doświadczeniu mieszkańców miasta, a Wioleta Muras pt. „Po co śpiewać piosenki” – postawa kompozytorska Witolda Lutosławskiego wobec muzyki rozrywkowej w audiosferze lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

* 16.11.2015 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas cyklu wykładów Badanie muzyki jako badanie kultury Sławomir Wieczorek przedstawił wystąpienie pt. Badania pejzażu dźwiękowego.

* W dniu 12.11.2015 odbyła się 13. LEKCJA SŁUCHANIA podczas której Pan dr hab. Tomasz Misiak przedstawił wykład pt. Filozoficzne konteksty nagrywania dźwięku. Zapis, ślad, nośnik.

* 04.11.2015 odbyło się spotkanie zespołu Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego z udziałem Pana Prof. Macieja Gołąba, dyrektora Instytutu Muzykologii UWr. oraz Pana Prof. Mirosława Kocura, dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa UWr., poświęcone działalności bieżącej oraz planom badawczym i organizacyjnym Pracowni.

* 19.10.2015 w ramach projektu „Czytanie miasta/urban colective texts” realizowanego przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Uniwersytet Wrocławski oraz University Network of European Capitals of Culture odbyło się spotkanie liderów, członków zespołów badawczych i animatorów, podczas którego Robert Losiak zaprezentował działalność badawczą Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego oraz przedstawił propozycję współpracy przy realizowanym projekcie, dotyczącą badań nad pejzażem dźwiękowym wybranych miast Dolnego Śląska.

* W dniach 17-18.10.2015 Robert Losiak i Kamila Staśko-Mazur powadzili warsztaty nagrań terenowych w ramach realizowanego przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016 projektu „Wrocław – wejście od podwórza”. Warsztaty odbyły się w Centrum Kultury Zamek w Leśnicy.

Więcej: https://www.facebook.com/events/956722287707437/

* W dniu 15.10.2015 Kamila Staśko-Mazur podczas odbywającej się na Uniwersytecie Wrocławskim Konferencji Naukowej pn. „Muzykologia bez granic. Muzyka pogranicza”, zorganizowanej przez Sekcję Muzykologów ZKP oraz Instytut Muzykologii UWr., wygłosiła referat pt. Muzyka i dźwięk w kulturowej przestrzeni miasta. Wybrane aspekty audiosfery XX wieku.

* W dniach 1-2.10.2015 Kamila Staśko-Mazur uczestniczyła w projekcie “Ucho w wodzie”, realizowanym przez Stowarzyszenie “Sztuka Cię Szuka” i współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt odbywa się w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, a jego pomysłodawcą i organizatorem jest Krzysztof Topolski “Arszyn”. W ramach projektu Kamila Staśko-Mazur prowadziła warsztaty z dziećmi pn. “Wyspa Gra?” oraz dyskusję z mieszkańcami Wyspy i członkiniami zespołu „Jesienne Róże”. Więcej informacji:

https://www.facebook.com/uchowwodzie
https://uchowwodzie.wordpress.com/

https://soundcloud.com/kamila-stasko-mazur/wyspa-gra

* 25.09.2015 Robert Losiak wygłosił referat pt. Problemy metodologiczne badań nad pejzażem dźwiękowym miasta w oparciu o doświadczenia badawcze Wrocławia i Lwowa w ramach sesji „Etnologia i miasto” podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy” we Lwowie, zorganizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Instytut Naukoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

* 29.08-06.09.2015 Kamila Staśko-Mazur uczestniczyła w rezydencji artystycznej “The Sound of Culture – The Culture of Sound” (SoCCoS) w fundacji Haiart, na wyspie Hailuoto w Finlandii. Efektem rezydencji jest słuchowisko Sounding Places, Hailuoto, które zaprezentowane zostanie w audycji pt.”Autour de Babel- Hailuoto Blue”, 9.10.2015 o godz. 22 w Radio musiq3 – rtbf Więcej informacji:

http://soccos.eu/
https://www.facebook.com/HaiArt.Hailuoto
https://twitter.com/haiart1
https://soundcloud.com/kamila-stasko-mazur/sounding-places-hailuoto

* W dniach 19-21.08.2015 Sławomir Wieczorek reprezentował Pracownię na konferencji w Dortmundzie będącej podsumowaniem europejskiego projektu Work with Sounds. W czasie panelu Urban Sounds przedstawił działalność Pracowni oraz wziął udział w dyskusji. Organizatorem wydarzenie było Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur.

Więcej informacji:

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/profil/tagungen/workwithsounds/programme/

http://www.workwithsounds.eu

* 30.07.2015 gościem Pracowni była przebywająca we Wrocławiu litewska muzykolożka Ilme Vysniauskaite. Zapoznała się z naszą działalnością, projektami badawczymi, publikacjami oraz archiwum dźwiękowym.

* W dniach 11-12.07.2015 w Warszawie członkinie Pracowni Kamila Staśko-Mazur i Wioleta Muras oraz współpracujący z nami Daniel Brożek uczestniczyli w projekcie artystyczno-warsztatowym ARCHIPELAG DŹWIĘKU, współorganizowanym przez Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” oraz Magazyn „Glissando”. W ramach projektu przedstawiciele Pracowni prowadzili badania terenowe w centrum Warszawy, wykonali projekt artystyczny, prowadzili spacery dźwiękowe, uczestniczyli w dyskusji poświęconej ekologii akustycznej. Rezultaty tych działań dostępne są już w zakładce PREZENTACJE. Więcej informacji:

http://mapajazdowa.pl/wydarzenia/archipelag-dzwieku/

http://magazynprzestrzen.pl/uszy-szeroko-otwarte-archipelag-dzwieku/

http://csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=1&id=1251&lang=

* 25.06.2015 odbyło się czwarte spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Podczas Seminarium dr Piotr Jakub Fereński z Instytutu Kulturoznawstwa UWr. przedstawił koncepcję oraz realizację grantu badawczego pt. Przemiany przestrzeni miejskiej w aspekcie wizualnego i audialnego jej doświadczania przez mieszkańców – laboratorium. Przypadek wrocławskiego osiedla Nadodrze (więcej o projekcie).

* W dniach 15-21.06.2015 odbyło się w Poznaniu 20. Biennale Sztuki dla Dziecka. Wśród projektów Biennale znalazła się interaktywna fonomapa, w realizacji której brała udział Kamila Staśko-Mazur. Więcej informacji:

http://www.fonomapa.com/

http://www.biennaledladziecka.pl/

* W dniu 02.06.2015 (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208 (ul. Szewska 36) odbyła się 12. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pan Robert Rydzewski, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu przedstawił temat Dźwięk w przestrzeni publicznej miast wieloetnicznych w Macedonii, będący częścią szerszego projektu badawczego poświęconego wieloetniczności i kształtowaniu tożsamości narodowej w Macedonii.

* W ramach festiwalu Musica Electronica Nova odbył się projekt edukacyjny dla dzieci EDU MEN. Koordynatorką projektu była Kamila Staśko-Mazur, a Pracownia była jednym z partnerów cyklu. Płyta z efektami pracy dzieci dostępna jest w Archiwum Pracowni / Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii UWr. Więcej informacji na stronie festiwalu.

* Podczas festiwalu Musica Electronica Nova 2015, odbywającego się we Wrocławiu w dniach 15-23.05., członkowie Pracowni (Robert Losiak, Kamila Staśko-Mazur, Sławomir Wieczorek) przeprowadzili wywiady z dwojgiem kompozytorów, których utwory skomponowane zostały na zamówienie tegorocznej edycji: Panią Prof. Lidią Zielińską z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Panem Wojciechem Błażejczykiem z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Wywiady dotyczyły problemów współczesnego pejzażu dźwiękowego w kontekście twórczości kompozytorskiej i zainteresowań teoretycznych obojga twórców. Po opracowaniu obie rozmowy zostaną opublikowane w formie multimedialnej na stronie Pracowni.

* Na naszej stronie w zakładce PREZENTACJE opublikowany został niedawno wywiad, jaki członkom Pracowni udzielił Profesor Barry Truax podczas ubiegłorocznej wizyty we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

* W dniu 24.04.2015 w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w ramach II Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Wieloznaczność dźwięku” odbył się wykład Roberta Losiaka zatytułowany Badania nad pejzażem dźwiękowym Wrocławia. Po wykładzie członkowie Pracowni (Joanna Gul, Robert Losiak, Wioleta Muras, Kamila Staśko-Mazur) przeprowadzili warsztaty terenowe w formie spaceru dźwiękowego dla uczestników Konferencji. Program konferencji

* W dniu 23.04.2015 w MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAWIA z udziałem Renaty Tańczuk odbyła się 4. debata z cyklu „Anatomia blokowisk”, poświęcona dźwiękom współczesnych osiedli mieszkaniowych. W debacie uczestniczył także Robert Losiak, który zaprezentował działalność Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego.

* W dniu 21.04.2015 (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208 (ul. Szewska 36) odbyła się 11. LEKCJA SŁUCHANIA. Naszym gościem był Pan Krzysztof Marciniak oraz Pan Antoni Michnik, redaktorzy najnowszego (26.) numeru czasopisma GLISSANDO, poświęconego w całości problematyce pejzażu dźwiękowego. W numerze opublikowane zostały m.in. artykuły Wiolety Muras i Sławomira Wieczorka, a także wywiad z członkami Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego (spis treści oraz informacje o numerze). Spotkanie poświęcone było promocji czasopisma oraz dyskusji wokół problematyki ekologii dźwiękowej, “ekomuzyki “i “ekomuzykologii” .

* W dniu 31.03.2015 (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208 (ul. Szewska 36) odbyła się 10. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Monika Widzicka, adiunkt w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przedstawiła temat związany z realizowanym przez tę instytucję dźwiękowym projektem badawczym. Tytuł prezentacji: Dźwięki pracy. Projekt “Work With Sounds” i rekonstrukcja dźwiękowego wymiaru historii industrialnej.

* 20.03.2015 odbyło się trzecie spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego, pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Seminarium poświęcone było prezentacji oraz dyskusji wokół książki Johna M. Pickera Victorian Soundscapes (Oxford, 2003).

* 17.03.2015 w Programie II Polskiego Radia w audycji „Wybieram Dwójkę” prowadzonej przez red. Adama Suprynowicza wyemitowany został wywiad z Robertem Losiakiem poświęcony książce „Audiosfera Wrocławia”: http://www.polskieradio.pl/8/196/Artykul/1401330,Audiosfera-Krajobraz-do-sluchania

* Ukazał się wydany przez Fundację Sztuki Współczesnej Art Transparent Katalog 12. Przeglądu Sztuki SURVIVAL pt. „Miasto stan zapalny” (Wrocław 2014), zawierający m.in. tekst Kamili Staśko-Mazur poświęcony projektowi pn. Bibioteka Miejskiej Audiosfery, zrealizowanemu jako główne wydarzenie sceny dźwiękowej ubiegłorocznego Przeglądu. (W projekcie zaprezentowane zostały m.in. nagrania dźwięków Wrocławia z archiwum naszej Pracowni).

Równocześnie wraz z Organizatorami zachęcamy do udziału w konkursie projektów dźwiękowych działań artystycznych tegorocznej 13. edycji SURVIVALU, którego tematem przewodnim będą „Czyny zabronione”. Szczegóły na stronie Przeglądu: http://www.survival.art.pl/

* Ukazała się niezwykle interesująca publikacja Fundacji Bęc Zmiana, poświęcona projektom architektonicznym, urbanistycznym i społecznym miast przyszłości pt. „MY I ONI. Przestrzenie wspólne/ Projektowanie dla wspólnoty.” (Warszawa 2014). W bogatym zbiorze tekstów znalazła się także rozmowa Bogny Świątkowskiej z Robertem Losiakiem, zatytułowana Wspólnota dźwięków wymaga różnorodności.

* W dniu 03.03.2015 odbyła się 9 LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pierre Jodlowski, francuski kompozytor, performer i artysta multimedialny, przygotowujący projekt dźwiękowy w związku z programem ESK Wrocław 2016, wystąpił z prezentacją Dealing with the question of sound memories – project Passage for Wrocław 2016.

* 27.02.2015 odbyło się drugie spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego, pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Tematem była kategoria wspólnoty akustycznej, analizowana w oparciu o prace Barry’ego Truaxa (Acoustic communication) i Alaina Corbina (Village Bells: Sound and Meaning in the Nineteenth-century French Countryside).

* W dniu 20.01. 2015 odbyła się 8 LEKCJA SŁUCHANIA zatytułowana: Obrazy dźwiękowe mechanicznych i elektronicznych dzwonów kościelnych we Wrocławiu. Czy dźwięk dzwonów jest hałasem? Autorkami spotkania były dr inż. Barbara Rudno-Rudzińska oraz mgr inż. Małgorzata Pieńko z Politechniki Wrocławskiej, które przedstawiły genezę oraz wyniki własnych badań akustycznych nad wrocławskimi dzwonami.

* W dniu 19.01.2015 odbyło się pierwsze spotkanie członków Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego oraz zaproszonyh gości w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego, które organizuje i prowadzi dr hab. Renata Tańczuk. Tematem pierwszego spotkania była kategoria pejzażu dźwiękowego. Seminaria będą odbywać się w trybie comiesięcznym.

2014

* 02.12.2014 Arcybiskup Metropolita Wrocławski ks. Józef Kupny udzielił audiencji Tomaszowi Sielickiemu, podczas której otrzymał egzemplarz książki „Audiosfera Wrocławia” oraz został poinformowany o stanie badań nad wrocławskimi dzwonami wieżowymi. Ksiądz Arcybiskup podziękował za zwrócenie uwagi na problem dzwonów, wyraził także zainteresowanie uporządkowaniem tej kwestii w odniesieniu do dzwonów kościelnych pozostających w gestii Archidiecezji Wrocławskiej. Jego Eminencja zamierza zwrócić się do gospodarzy świątyń, by przyjrzeli się możliwościom naprawy lub renowacji istniejących instrumentów, a także rozważyć kwestię odzyskania dzwonów wywiezionych podczas II wojny światowej.

* W listopadowym (96.) numerze czasopisma „Notes na 6 tygodni” wydawanego przez Fundację „Bęc! Zmiana” ukazała się rozmowa Bogny Świątkowskiej z Robertem Losiakiem, poświęcona problemowi wspólnot fonicznych pt. „Wspólnoty dźwięków”. Czytaj: http://www.beczmiana.pl/798,wspolnoty_dzwiekow.html 

* 25.11.2014 odbyła  się 7. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Tomasz Sielicki przedstawił temat Dzwony w tradycji i współczesności Wrocławia.

* 21.11.2014 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przewodniki w kulturze” zorganizowanej w Instytucie Kulturoznawstwa UWr., Robert Losiak wygłosił referat pt. Przewodniki dźwiękowe w kontekście badań soundscape studies. Koncepcja alternatywnego przewodnika dźwiękowego Dzierżoniowa.

* Ukazała się książka: “Audiosfera Wrocławia” – praca zbiorowa pod red. Roberta Losiaka i Renaty Tańczuk. Książka jest monografią poświęconą audiosferze Wrocławia, przygotowaną przez kilkunastu autorów w ramach grantu badawczego NCN, realizowanego w latach 2011-2013 w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej….

* 3-4.10.2014 odbyło się we Wrocławiu 2. Seminarium Sound Studies zorganizowane przez Laboratorium Myśli Muzycznej działające przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr., podczas którego m.in. prezentację poświęconą idei spacerów dźwiękowych przedstawiła Kamila Staśko-Mazur.

* Ukazał się monograficzny numer Kwartalnika Instytutu Sztuki PAN  „MUZYKA” (nr 1/2014) poświęcony problematyce pejzażu dźwiękowego w kontekście historycznym. W zeszycie, pod redakcją Roberta Losiaka, opublikowane zostały m.in. artykuły członków Pracowni: Wiolety Muras, Sławomira Wieczorka oraz Roberta Losiaka.
Więcej…

*18-19.09.2014 udział Roberta Losiaka w polsko-niemieckiej konferencji pt. „Nadać miastu wizerunek”  zorganizowanej przez Stiftung Genshagen (Niemcy) przy współpracy Ministerstw Kultury Niemiec i Polski oraz Instytutu Adama Mickiewicza. Podczas konferencji wygłoszony został referat pt. Miejski krajobraz dźwiękowy Wrocławia – badania i działania społeczne.

* 5-6.09.2014 udział Kamili Staśko-Mazur w warsztatach field recordings organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w ramach projektu pod nazwą „Muzyka mojej dzielnicy” przeznaczonego na 20. Biennale Sztuki dla Dziecka (czerwiec 2015).

* W Internecie opublikowany został krótki film przygotowany przez  BWA Galerię Sztuki w Olsztynie dokumentujący warsztaty dźwiękowe prowadzone w czerwcu 2014 roku przez Roberta Losiaka w ramach projektu artystycznego „Ucho miasta”.
Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=X1DTNYF_tLM

 * 09.08.2014 gośćmi Pracowni byli dwaj baskijscy artyści: Matxalen i Igor de Pedro, którzy odwiedzili Wrocław w ramach rezydencji artystycznej związanej z Europejską Stolicą Kultury 2016, przygotowując projekt nawiązujący do dźwiękowej mapy miasta. Honory gospodyni pełniła Joanna Gul.

* 26.07.2014 w galerii Dizajn w BWA Wrocław o godz. 21.00 odbyło się „Cyklo Dźwięki  - interaktywne słuchowisko” w ramach 4. Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Wykorzystane zostały w nim nagrania terenowe Wiolety Muras zrealizowane podczas Wrocławskiego Święta Rowerzysty.

 * W dniach 16-25.07.2014 gościem Pracowni była przebywająca we Wrocławiu w ramach współpracy miasta Wrocławia z San Sebastian w związku z ESK 2016 baskijska artystka Maialen Sarasua, przygotowująca projekt artystyczny związany m.in. z dźwiękami wody. Zapoznała się  z naszym  archiwum dźwiękowym, a następnie odbyła spacery dźwiękowe w obszarach wodnych Wrocławia, oprowadzana przez Joannę Gul.
Więcej:http://wroclaw2016.pl/wroclaw-san-sebastian-zubirik-zubi-pierwszy-projekt-w-ramach-programu-rezydencji-artystycznych-esk-2016/

* W dniach 27.06.- 01.07. 2014 pod hasłem Miasto – stan zapalny odbył się 12. Przegląd Sztuki SURVIVAL, podczas którego  w ramach zorganizowanej przez Scenę Dźwiękową akcji  Biblioteka Miejskiej Audiosfery zaprezentowane zostały m.in. nagrania dźwiękowe z archiwum Pracowni.
Informacje o Przeglądzie: http://www.survival.art.pl/,146
Biblioteka nagrań Survivalu: http://soundartforum.bandcamp.com

* 17-18.06. 2014 na zaproszenie Katedry Muzykologii UWr, Akademii Muzycznej i Pracowni Badań Pejzaż Dźwiękowego przyjechał do Wrocławia BARRY TRUAX, profesor Simon Fraser University w Vancouver (Canada), jeden z najwybitniejszych badaczy pejzażu dźwiękowego, członek WSP, bliski współpracownik R. Murray’a Schafera, autor książki “Acoustic communication”, kompozytor muzyki elektroakustycznej, inspirowanej dźwiękami środowiska (soundscape composition). Program wizyty obejmował koncert kompozytorski w sali koncertowej Akademii Muzycznej, wywiad dla współpracowników Pracowni oraz otwarty wykład.
Zobacz plakat i zdjęcia ...

* 03-04.06.2014 na zaproszenie BWA w Olsztynie, w związku z projektem UCHO MIASTO. Olsztyńskie spotkania z audio-artem,  Robert Losiak przeprowadził warsztaty dźwiękowe oraz wygłosił prezentację poświęconą  audiosferze Wrocławia. Zobacz: http://uchomiasto.blogspot.com/

* 27.05.2014 odbył się wykład prof. Heleny Simonett (USA) pt. Imagining and Imaging the Sacred Word of the Deer Singers ( Northwest Mexico), zorganizowany przez Katedrę Muzykologii UWr. we współpracy z Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego oraz z wrocławską Wszechnicą Kulturoznawczą Cultura Culturans.

* 20.05.2014 odbyła  się 6. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Maciej Bączyk w cyklu „Dźwięk jako obraz” przedstawił temat Audio art: artyści, dzieła, projekty.

* 18-19.05.2014 w Dzierżoniowie odbył się prowadzony przez Roberta Losiaka obóz badawczy studentów III roku kulturoznawstwa, poświęcony badaniom nad pejzażem dźwiękowym tego miasta, w ramach projektu alternatywnego przewodnika Dzierżoniowa, przygotowywanego przez Instytut Kulturoznawstwa UWr. we współpracy z Urzędem Miasta w Dzierżoniowie.

* 14-15.05.2014 w Ustroniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego pt. „Między ładem a żywiołem – człowiek w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta”, podczas której Robert Losiak i Renata Tańczuk przedstawili referat Pejzaż dźwiękowy miejsca zamieszkania w doświadczeniu mieszkańców Wrocławia.

* 24-26.04.2014 odbyła się zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski XI Studencko-doktorancka Interdyscyplinarna Sesja Humanistyczna “Przestrzenie konfliktu”, podczas której Michał Kasprzak przedstawił referat Miasto jako przestrzeń konfliktu dźwiękowego na przykładzie Wrocławia.

* 16.04. 2014 w Programie IV Polskiego Radia wyemitowana została audycja poświęcona mapom dźwiękowym miast, w której projekt mapy dźwiękowej Wrocławia przedstawił Robert Losiak. Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

* 15.04. 2014  odbyła się 5. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Maciej Bączyk w cyklu „Dźwięk jako obraz” przedstawił temat Wizualizacje dźwięku. Więcej…

* 15.04. 2014  o godz. 18.00 w Sali Audytoryjnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się wykład Tomasza Sielickiego pt. Dzwony Wrocławia, związany z badaniami autora prowadzonymi w ramach projektu pt. „Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego”, realizowanego w ramach działalności Pracowni.

* 13.04.2014  Polskie Radio Białystok przeprowadziło wywiad z Wioletą Muras poświęcony badaniom nad pejzażem dźwiękowym Wrocławia oraz działalności Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Posłuchaj: http://www.radio.bialystok.pl/kultura/wydarzenia/id/111575

* 10.04.2014 na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studentów i Studentek Kulturoznawstwa pt. „Dźwięki kultury”, podczas której referaty wygłosiły Kamila Staśko-Mazur (Artysta i audiosfera – inspiracje twórcze) oraz Wioleta Muras (Pejzaż dźwiękowy centrum Wrocławia w świetle zagadnień ochrony dźwiękowego dziedzictwa kulturowego).

* 08.04.2014 Dolnośląskie Radio w cyklu audycji „Nieśpiesznik dolnośląski” zaprezentowało wywiad z Robertem Losiakiem poświęcony działalności Pracowni i projektowi badań nad audiosferą Wrocławia.

* 07.04.2014 audycja z cyklu „Wieczór z Nauką” red. Grzegorza Chojnowskiego w Polskim Radiu Wrocław (godz. 20.00) poświęcona była badaniom nad pejzażem dźwiękowym Wrocławia. Udział wzięli Robert Losiak i Kamil Nowelli.

* 28.03.2014 w Programie IV Polskiego Radia  o godz. 15.00 wyemitowana została audycja poświęcona field recordingowi i warsztatom dźwiękowym, podczas której przedstawiona została m.in. działalność Pracowni oraz zaprezentowany krótki wywiad z Robertem Losiakiem.

* 06.03.2014 grupa studentów muzykologii i kulturoznawstwa w ramach zajęć z przedmiotu Audiosfera współczesna uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w związku z wystawą czasową „Od fonografu do gramofonu”. Uprzejmie dziękujemy Pani Katarzynie Makarewicz za organizację wizyty i bardzo zajmujące przedstawienie zbiorów Muzeum, zwłaszcza w zakresie interesujących nas eksponatów dźwiękowych.

* 04.03. 2014 odbyła się  4 LEKCJA SŁUCHANIA podczas której Maciej Bączyk przedstawił prelekcję pt. Od fonografu do mp3 i z powrotem. Tematem była historia fonografii oraz historyczne i współczesne kurioza fonograficzne: przeróżne formaty zapisu dźwięku, płyty, taśmy, kasety, pocztówki, grające zdjęcia a nawet znaczki pocztowe.

* 28.02. 2014 przedstawiciele Pracowni (dr hab. Renata Tańczuk, dr Robert Losiak, dr Sławomir Wieczorek) wzięli udział w Seminarium Naukowym pn. Sound Studies. Rekonesans organizowanym przez Katedrę Muzykologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Zaprezentowany zastał dotychczasowy dorobek Pracowni, w tym zwłaszcza projekt badań audiosfery Wrocławia. Odbyła się też dyskusja na temat możliwości współpracy pomiędzy badaczami reprezentującymi kilka polskich ośrodków w ramach problematyki wyznaczonej pojęciem sound studies.

* Ukazał się Katalog 11. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, wydany przez Fundację Sztuki Współczesnej Art Transparent (Wrocław 2013), zawierający m.in. sprawozdania i omówienia wydarzeń sceny dźwiękowej Przeglądu pióra Daniela Brożka oraz Robert Losiaka. Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego podejmuje dalszą współpracę z Przeglądem. Wraz z organizatorami zachęcamy do udziału w konkursie na projekty działań artystycznych (w tym dźwiękowych) w tegorocznej edycji Przeglądu – pod hasłem: “Miasto – stan zapalny”. Szczegóły na stronie http://www.survival.art.pl/,118

* Film z wywiadem z prof. Krzysztofem Knittlem znajduje się w zakładce Prezentacje. Wywiad został przeprowadzony przez naszą Pracownię dnia 20 października 2013 roku.

* 23.01.2014 studenci kulturoznawstwa, uczestniczący w zajęciach przedmiotu Ekologia dźwiękowa. Badania nad audiosferą prowadzonego przez dr. Roberta Losiaka, odbyli wizytę w Katedrze Akustyki i Multimediów Politechniki Wrocławskiej, zwiedzając komorę bezechową oraz studio nagrań. Uprzejmie dziękujemy Pani dr inż. Barbarze Rudno-Rudzińskiej  oraz Panu mgr inż. Mirosławowi Miazdze za umożliwienie tej wizyty i bardzo interesującą prezentację.

* W dniu 22.01.2014 do Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego został przekazany dokument Pracowni zawierający propozycje do projektu Uchwały w sprawie powołania Parku Kulturowego Stare Miasto [czytaj]

* Kolejne spotkanie z cyklu LEKCJE SŁUCHANIA odbyło się 21 stycznia 2014 roku, o godz. 18.00 w sali nr 208, przy ul. Szewskiej 36 we Wrocławiu. Naszym gościem była Pani dr inż. Barbara Rudno-Rudzińska z Katedry Akustyki i Multimediów Politechniki Wrocławskiej.
Temat prelekcji:
Natura dźwięku, miary i kryteria oceny hałasu

Zagadnienia:

  • Cechy fizyczne dźwięków i ich wpływ subiektywne wrażenie dźwięku. Ilustracje dźwiękowe.
  • Obiektywne miary poziomu dźwięku i ich relacja z subiektywnym odczuciem. Kryteria oceny hałasu.
  • Polityka hałasowa UE.

2013

* W ramach konwersatoriów LEKCJE SŁUCHANIA Pracownia rozpoczęła debatę na temat możliwości ochrony dziedzictwa dźwiękowego Wrocławia w związku z projektem uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o utworzeniu Parku Kulturowego w historycznym centrum miasta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażania opinii i zgłoszenia postulatów, na podstawie których zamierzamy wypracować wspólne stanowisko i wystosować list w tej sprawie do Rady Miejskiej. Na uwagi czekamy do końca roku kalendarzowego pod adresem mailowym Pracowni.

* W dniu 17.12.2013 w ramach konwersatoriów LEKCJE SŁUCHANIA odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Dźwięk jako obraz” prowadzone przez Macieja Bączyka. Temat wykładu: Wizualna muzyka – poszukiwanie dźwięków na klatach filmu awangardowego. (min. Oskar Fischinger, Norman McLaren, Zbigniew Rybczyński i ich współczesne kontynuacje).

* 04.11.2013 w Programie 3. Polskiego Radia wyemitowany został reportaż poświęcony działalności naszej Pracowni:
http://www.polskieradio.pl/80/998/Artykul/968909,Slyszec-miasto-Magda-Skawinska

* Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego za pośrednictwem naszego współpracownika w Montrealu, p. Maksymiliana Kapelańskiego nawiązała kontakt z Panem R. MURRAYEM SCHAFEREM, światowej sławy pionierem badan nad pejzażem dźwiękowym. od którego otrzymała list z podziękowaniem za zaproszenie do przyjazdu do Wrocławia.

* 25.10.2013 odbyło się organizowane przez Pracownię  SEMINARIUM NAUKOWE pt.  „Audiosfera Wrocławia – między teorią a praktyką”. Podczas  spotkania przedstawione zostały wnioski z dotychczas prowadzonych badań nad audiosferą Wrocławia oraz odbyła się  debata poświęcona współczesności i przyszłości wrocławskiej audiosfery z udziałem badaczy, działaczy społecznych, Urzędu Miasta, kompozytorów. Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem Festiwalu Musica Electronica Nova. Patronat medialny sprawowało czasopismo  Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej.
Program Seminarium…

* 20.10.2013 grupa członków Pracowni (R. Losiak, K. Staśko-Mazur, S. Wieczorek) przeprowadziła wywiad z wybitnym polskim kompozytorem Panem Prof. KRZYSZTOFEM KNITTLEM, poświęcony problemom audiosfery współczesnej oraz aspektom pejzażu dźwiękowego  w twórczości kompozytora. Wywiad zarejestrowany w formie wideo zostanie opublikowany na stronie Pracowni.

* 14.10.2013 na stronie oficjalnego portalu internetowego miasta Wrocławia www.wroclaw.pl ukazał się artykuł  poświęcony działalności naszej Pracowni, pt. Posłuchaj, jak brzmi Wrocławhttp://www.wroclaw.pl/posluchaj-jak-brzmi-wroclaw

* W 22. numerze magazynu Glissando (wrzesień 2013)  opublikowany został artykuł Roberta Losiaka „Sztuka przepływu-przepływy sztuki” stanowiący refleksję podsumowującą wydarzenia sceny dźwiękowej 11. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który odbył się w czerwcu br. we Wrocławiu.

* Pracownia rozpoczęła współpracę z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu w zakresie przygotowań do Festiwalu ISCM World Music Days 2014, który odbędzie się w październiku 2014 roku we Wrocławiu. Do końca listopada bieżącego roku zostanie przygotowany projekt naszego udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu.

* Udział Renaty Tańczuk i Roberta Losiaka w obradach II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego odbywającego się pod tytułem Więcej niż obraz. Wygłoszenie referatu:   Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w doświadczeniu jego mieszkańców, w ramach panelu poświęconego kulturowym studiom miejskim. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 20.09. 2013

* Pracownia zwróciła się do wybitnych i znanych wrocławian z zaproszeniem do opisania własnych wspomnień dźwiękowych dotyczących naszego miasta. Efektem tej akcji ma być publikacja nadesłanych prac jako jednego z rozdziałów projektowanej monografii poświęconej audiosferze Wrocławia. Sądzimy, że wypowiedzi te będą stanowiły niezwykle ciekawe uzupełnienie badań nad audiosferą miasta, związanych z zagadnieniem jej społecznej i kulturowej  recepcji.  Termin nadsyłania prac został ustalony na koniec sierpnia 2013 roku.

* Udział Roberta Losiaka i Tomasza Sielickiego w panelu dyskusyjnym poświęconym problemom audiosfery Wrocławia, zorganizowanym w ramach 11. Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Podczas panelu podsumowano artystyczne działania wokół Odry odbywające się w ramach Przeglądu oraz podjęto problem współczesnych  badań nad pejzażem dźwiękowym. Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław  23.06.2013

* Prowadzenie przez grupę studentów i współpracowników Pracowni badań monitorujących projekt artystyczny pn. „Działania w audiosferze miejskiej – projekcje dźwiękowe z łodzi”, odbywający się w ramach 11. Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Nabrzeże Odry, Wrocław 22.06.2013

* Udział Kamili Staśko-Mazur oraz Roberta Losiaka w warsztatach field recordingu prowadzonych przez Olgę Kaniewską i Andrzeja Kopera, organizowanych w ramach 11. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, Wrocław 21-23.06.2013

* Pobyt we Wrocławiu, na zaproszenie Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, doktorantki IS PAN Eweliny Grygier, absolwentki Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, która prowadzi badania terenowe muzyków ulicznych we Wrocławiu w związku z projektem badawczym „Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego”, maj-czerwiec 2013

* Wizyta studyjna Kamili Staśko-Mazur w  GMVL (Le Groupe Musiques Vivantes de Lyon, Centre de ressources pour les musiques électroacoustiques) w Lyonie. Udział w prowadzanych w ramach tego ośrodka nagraniach “paysage naturaliste” w okolicach Lyonu (śpiewy ptaków). Kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym roku badań terenowych pejzażu dźwiękowego Lyonu, 14.-30.05.2013

* Wykład habilitacyjny dr Renaty Tańczuk pt. „Pejzaż dźwiękowy” jako kategoria badań nad doświadczeniem miasta  wygłoszony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 21.05.2013

* Wykład Roberta Losiaka pt. Wielokulturowość w pejzażu dźwiękowym Wrocławia wygłoszony w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielokulturowość na Syberii i na Dolnym Śląsku”, Uniwersytet Wrocławski 20.05.2013

2012

* Prowadzenie przez Roberta Losiaka warsztatów w zakresie badań  terenowych nad audiosferą miasta dla studentów Wydziału Kultury i Sztuk Uniwersytetu I. Franki we Lwowie, Lwów, wrzesień 2012 r.

* Udział w ulicznym wydarzeniu placemakingowym Splot Szewska 4, współorganizowanym przez Instytucję Kultury Wrocław 2016 i eMSA Inicjatywę Edukacyjną.  Promocja badań nad pejzażem dźwiękowym Wrocławia. Wrocław, ul. Szewska  25.05.2012 r.

* Prelekcja Pawła Bilińskiego pt. „Audiosfera lasu” zorganizowana w  Instytucie Kulturoznawstwa UWr., Wrocław, 19.04. 2012 r.

* Udział w debacie panelowej pn. Nocny kowboj, dzienny pastuch. Nienarracyjne strategie wobec miasta.  Prezentacja projektu badań audiosfery Wrocławia. Debata odbyła się w ramach cyklu HABEAS City organizowanym przez Muzeum Współczesne Wrocław. Prowadzenie: Agnieszka Kłos, kurator programu naukowego: Bartłomiej Lis, MMW Wrocław 04.04.2012 r.

2011

* Organizacja Sekcji Badań nad audiosferą Wrocławia przy Studenckim Kole Naukowym Kulturoznawstwa UWr., powołanej do realizacji badań terenowych w ramach prowadzonego projektu badawczego Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosfera miasta środkowoeuropejskiego. Opiekunami Sekcji zostali: dr R. Tańczuk oraz dr R. Losiak. W pracach Sekcji uczestniczyli też jako konsultanci i uczestnicy badań dr R. Nahirny oraz mgr J. Małczyński. Sekcja w roku akademickim 2011/12 liczyła 13 członków -  studentów kulturoznawstwa oraz muzykologii UWr.

* Wykład Roberta Losiaka Badania audiosfery współczesnego Lwowa, wygłoszony w Fakultecie Kultury i Sztuk Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, wrzesień 2011 r.

* Wykład Roberta Losiaka Wrocławski projekt badań nad pejzażem dźwiękowym miasta wygłoszony w Centrum Sztuki Współczesnej  „Znaki Czasu” w Toruniu w ramach projektu warsztatowego „Hybrid Notations”, Toruń, 07.04.2011 r.

2010

* Wykład Roberta Losiaka O projekcie badań nad pejzażem fonicznym Wrocławia. Prezentacja Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego wygłoszony na  Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie, maj 2010 r.

* Udział w panelu dyskusyjnym poświęconym  projektowi instalacji fonicznej Dźwiękowy spacer  M. Bączyka i P. Romańczuka,  ramach 27. Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova, Klub Falanster, Wrocław 11.05.2010 r.

* Badania terenowe 10-osobowej grupy studentów kulturoznawstwa UWr. poświęcone analizie obecności w przestrzeni Wrocławia instalacji fonicznej Macieja Bączyka i Pawła Romańczuka Dźwiękowy spacer,   przygotowanej w związku z 27. Festiwalem Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova, Wrocław 07.05.- 16.05.2010 r.

* Prelekcja Macieja Bączyka Fonograficzne kurioza i ciekawostki. Współorganizacja wraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Wrocław 12.01.2010  r.

 2009

* Udział w Interdyscyplinarnych Warsztatach Urbanistycznych pn. Przestrzeń dla ludzi. Ludzie dla przestrzeni, organizowanych w ramach Festiwalu Sztuka po przejściach Fundacji Sztuki Współczesnej ART.TRANSPARENT. Opracowanie zadania badawczego: „Osiedle Pl. Grunwaldzki we Wrocławiu – próba analizy fonicznej”. Wrocław, listopad/grudzień 2009 r.

* Wykład Roberta Losiaka pt. Słuchanie miasta. O projekcie badań nad pejzażem fonicznym Wrocławia, wygłoszony w ramach XII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet Wrocławski, wrzesień 2009 r.