Redakcja językowa / Language Editorial

Hanna Jaxa-Rożen
Anna Małczyńska
Maksymilian Kapelański (język angielski / English)