Numer 2/2015

ARTYKUŁY

Hildegard Westerkamp, Radio that Listens  - sound examples to the article

Hildegard Westerkamp, Radio, które słucha, przeł. Krzysztof Tańczukprzykłady dźwiękowe do artykułu

Maksymilian Kapelański, „Koncerty garków i patelek” podczas wielkich demonstracji studenckich 2012 r. w Montrealu. Sprawozdanie z publicznego, interpersonalnego i osobistego doświadczenia pejzażu dźwiękowego

Jadwiga Zimpel, Praktyka pogłębionego słuchania w badaniach miejskich. Wokół projektu „Pejzaż dźwiękowy ulicy Święty Marcin”

Wioleta Muras, Rowerowe brzmienia w przestrzeni miejskiej Wrocławia

Michał Krawczyk, Klasztor jako przykład planowania akustycznego
na tle filozofii i teologii ciszy

Justyna Kotarska, Przestrzeń dźwiękowa wsi w pamięci jej mieszkańców
na przykładzie wsi Janówka w powiecie augustowskim

Justyna Stasiowska, Przedstawienie oraz antropomorfizacja w dyskursie naukowym na przykładzie projektu sonocytologii

SPRAWOZDANIA

Kamila Staśko-Mazur, Sound of culture, culture of sound – mikrorezydencje artystyczno-badawcze Hai Art, Finlandia 2015

Wioleta Muras, „Co słychać za rogiem”? Pejzaż dźwiękowy prywatnych i publicznych przestrzeni miejskich. Projekt „Archipelag Dźwięku”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Marta Karalus, Krzysztof Topolski, „Ucho w Wodzie” – działania dźwiękowe na Wyspie Sobieszewskiej

Małgorzata Ossowska, Posłuchaj głosu Puszczy Jodłowej. Mapa krajobrazów dźwiękowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Sebastian Bernat, Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne. Streszczenie monografii

Noty o Autorach

Abstracts in English

Contents