Książki

2016

AUDIOSFERA. Studia, red. Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016

Tom Audiosfera. Studia stanowi wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch numerach czasopisma elektronicznego “Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki” (1/2015 oraz 2/2015). Zebrane artykuły przedstawiają pewne spektrum interesujących problemów odsłoniętych za sprawą przyjęcia „perspektywy ucha”, zwłaszcza w zakresie studiów nad miastem, przemian sposobów słuchania, zmian środowisk dźwiękowych w aspekcie historycznym, podejmują także refleksję nad pejzażem dźwiękowym w perspektywie aksjologicznej.

Spis treści

Strona wydawcy

2014

Audiosfera Wrocławia, red. Robert Losiak, Renata Tańczuk, Wydawnictwo  Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014

Więcej informacji o książce…

Spis treści

Strona wydawcy

2012

Audiosfera miasta, red. Robert Losiak,  RenataTańczuk, Acta Universitatis Vratisaviensis No 3366, Prace Kulturoznawcze XIII, Wrocław 2012

SPIS TREŚCI

Strona wydawcy