Kwartalnik Instytutu Sztuki PAN “MUZYKA” (nr 1/2014)

Ukazał się monograficzny numer Kwartalnika Instytutu Sztuki PAN  „MUZYKA” (nr 1/2014) poświęcony problematyce pejzażu dźwiękowego w kontekście historycznym. W zeszycie, pod redakcją Roberta Losiaka, opublikowane zostały m.in. artykuły członków Pracowni: Wiolety Muras, Sławomira Wieczorka oraz Roberta Losiaka

Okładka, spis treści oraz Od redakcji: