Audiosfera Wrocławia – książka pod red. R. Losiaka i R. Tańczuk

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014

ss.400 plus płyta audio.

Książka jest monografią poświęconą audiosferze Wrocławia, przygotowaną przez kilkunastu autorów w ramach grantu badawczego NCN, realizowanego w latach 2011-2013 w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Składa się z 3 zasadniczych części: studiów audiograficznych sporządzonych z uwzględnieniem nagrań terenowych, studiów nad wybranymi artefaktami dźwiękowymi miasta (hejnał, dzwony, muzyka uliczna) oraz studiów nad recepcją audiosfery, opracowanych na podstawie zebranych wywiadów z mieszkańcami. Pracę uzupełnia wybór wspomnień dźwiękowych, do napisania których zostali zaproszeni znani mieszkańcy miasta.

„Dokumentacja i analiza audiosfery Wrocławia pozwala ciekawie charakteryzować to miasto, ale — co ważniejsze — pozwala ocenić, jaką wiedzę o mieście zyskujemy badając pejzaż dźwiękowy i jaką wartość poznawczą ma sama ta kategoria badawcza. Publikacja wyników zrealizowanego projektu badawczego z pewnością zainteresuje kulturoznawców, antropologów czy historyków. Sądzę, że będzie także interesująca dla wrocławian, chcących dobrze poznać swe miasto”.

Z recenzji prof. Katarzyny Kaniowskiej

„[…] książka wyznacza wiele nowych perspektyw badawczych. Przede wszystkim dotyczy tego aspektu kultury (i jej historii), jaki jest stosunkowo rzadko przez humanistykę eksplorowany. Prezentuje Wrocław jako jedyną w Polsce (i nadal jedną z niewielu w Europie) metropolię, mającą dzięki wysiłkowi zespołu skoncentrowanego wokół Pracowni Pejzażu Dźwiękowego UWr monografię swojej audiosfery miejskiej”.

Z recenzji prof. Macieja Gołąba

Spis treści książki