ZAPROSZENIA:

* Zapraszamy do lektury czasopisma Audiosfera!

* Ukazał się tom Audiosfera. Studia pod red. Aleksandry Kil-Matlak, Roberta Losiaka, Renaty Tańczuk, Sławomira Wieczorka (Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016), stanowiący wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch numerach czasopisma elektronicznego “Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki”. Więcej informacji

* Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie Ekologia i kultura dźwięku, którego celem jest poszerzenie wiedzy o kulturze dźwięku, roli dźwięku w kulturze i społeczeństwie współczesnym, ekologii dźwiękowej oraz doskonalenie kompetencji w zakresie twórczej pracy z dźwiękiem, prowadzenia zajęć i lekcji, animacji kulturalnej. Szczegółowe informacje

AKTUALNOŚCI:

* 17.01.2017 o godz. 18.00 w sali 107 (ul. Szewska 36) odbyła się 19. LEKCJA SŁUCHANIA,  podczas której Pani Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego w Krakowie wystąpiła z prezentacją pt.: Wesele, decybele, łamiący się głos. O weselnych ścieżkach dźwiękowych projektu „Wesela 21: audioportert” Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 

* 12.12.2016 na zaproszenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Robert Losiak i Renata Tańczuk wygłosili wykład pt. Dźwięki miasta. O badaniach audiosfery Wrocławia. Wykład odbył się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

* W dniach 17-18.11.2016 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa The Urban Soundscape of 1945 zorganizowana przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego, Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego – szczegóły

Kronika wydarzeń 2009-2016