ZAPROSZENIA:

* W imieniu Pana Pierre’a Jodlowskiego, kompozytora, twórcy instalacji dźwiękowej „Pasaż” oraz Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego, która współpracowała przy jej realizacji, zapraszamy do zwiedzania instalacji w budynku Narodowego Forum Muzyki (1. balkon, foyer). Instalacja, powstała w ramach projektu ESK, czynna będzie do 26.10.2016 r. (ulotka)

AKTUALNOŚCI:

* W dniach 07.-09.07.2016  Robert Losiak  podczas II Niekongresu Animatorów Kultury w Lubiążu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Biura Festiwalowego ESK Wrocław 2016, prowadził autorską ścieżkę uczestnictwa w formie warsztatów pod nazwą Pejzaż dźwiękowy – działania słuchowo-edukacyjne. Więcej: http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres2016_sciezki/2.html

* W dniach 24.-28.06.2016 w Hali Fabryki Automatów Tokarskich (FAT HACO) we Wrocławiu odbył się 14. Przegląd Sztuki SURVIVAL pod hasłem ”Warsztat pracy”. Na Scenie Dźwiękowej Przeglądu w ramach sesji słuchowisk kwadrofonicznych zaprezentowane zostało słuchowisko przestrzenne pt. Wytwórnia dźwięków, przygotowane i zrealizowane przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego. Więcej: http://www.survival.art.pl/,146 Słuchowisko: https://soundartforum.bandcamp.com/track/wytw-rnia-d-wi-k-w

* W dniach 21.-24.05. 2016 Pracownia Badań Pejzażu Dźwiekowego gościła Pana Desa Coulama, założyciela i kuratora Paris Soundscapes Archive, doświadczonego eksploratora dźwięków Paryża, twórcę nagrań miejskich pejzaży dźwiękowych, który przyjechał do Wrocławia na zaproszenie Festiwalu Tauron Musica Electronica Nova oraz Instytutu Muzykologii UWr. W ramach pobytu w dniu 22.05. odbył się spacer dźwiękowy po Wrocławiu z udziałem członków Pracowni oraz prezentacja nagrań Desa Coulama pt. Paryż – dźwiękowy arras w cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” Festiwalu Tauron MEN, zaś 23.05. o godz. 14.00 w Instytucie Muzykologii UWr. odbył się otwarty wykład Desa Coulama, wcześniej zaś członkowie Pracowni przeprowadzili i zarejestowali wywiad z Gościem, który zostanie opublikowany na naszej stronie. Plakat

* 19.05.2016 podczas Festiwalu Musica Electronica Nova w ramach cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” odbył się koncert pt. “Portrety miast – Wrocław”, podczas którego prawykonany został utwór-audycja  Kamili Staśko-Mazur Szum oswojony, oparty m.in. na nagraniach wywiadów z mieszkańcami Wrocławia, zarejestrowanych podczas realizacji projektu badawczego Pracowni w latach 2011-2014 Informacje na stronie festiwalu

* 19.05.2016 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia kulturowa. Inspiracje-Interpretacje-Perspektywy, zorganizowanej przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Robert Losiak wygłosił referat pt. Wokół idei ekologii akustycznej.  Ekologiczny wymiar badań nad pejzażem dźwiękowym miasta. 

* 25.04.2016 (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 107 (ul. Szewska 36) odbyła się 18. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Wioleta Muras, doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr. i członkini Pracowni, przedstawiła wykład pt. Codzienny i wyjątkowy. Pejzaż dźwiękowy miasta smoka (Bazylea 2015).

* 13.04.2016 podczas Konferencji NaukowejNowe i najnowsze pogranicze muzyczno-literackie w Polsce”, zorganizowoanej przez Instytuty Filologii Polskiej oraz Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się dyskusja panelowa wokół wystąpienia dr hab. Dariusza Brzostka (UMK w Toruniu) zatytułowanego Wysłuchana, przesłuchana, podsłuchana? Literatura w perspektywie sound studies. W dyskusji, prowadzonej przez dr. Sławomira Wieczorka, Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego reprezentowała dr hab. Renata Tańczuk (plakat konferencji)

* 05.04. 2016 (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208 (ul. Szewska 36) odbyła się 17. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani dr Jadwiga Zimpel, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,  przedstawiła wykład pt. Dźwięk w badaniach miejskich.

* 04.03.2016 odbyło się siódme spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznym pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Przedmiotem dyskusji był artykuł Kamili Staśko-Mazur Soundwalking as a multi-faced practice, [w:] ‘ARGUMENT’, Biannual Philosophical Journal, Topical issue: The Aesthetics of the City, vol. 5, no. 2, 2015, Red. M. Popczyk

* 23.02.2016 odbyła się 16. LEKCJE SŁUCHANIA. Naszym gościem była Pani Justyna Stasiowska, która przedstawiła wykład pt. Militaryzacja odbioru – muzyka i noise w kontekście broni akustycznej oraz tortur wykorzystujących dźwięk.

* 26.01.2016 odbyła się 15. LEKCJA SŁUCHANIA. Naszym gościem był Pan Michał Krawczyk, doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który przedstawił wykład pt. Cisze wielkie i małe. Audiosfera klasztorów jako przykład ascezy akustycznej.

* 22.01.2016  odbyło się szóste spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Seminarium poświęcone było dyskusji wokół artykułu Jarosława Jaworka Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych, [w:] „HISTORYKA. Studia metodologiczne”, T. 45 (2015).

* Na zaproszenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach cyklu wykładów pt. Podziemne wykłady w podziemiach krakowskiego Rynku odbyły się 2 wykłady członków Pracowni poświęcone tematyce pejzażu dźwiękowego. 12.01.2016 wykład pt. Badania historycznego pejzażu dźwiękowego wygłosił Sławomir Wieczorek, a 19.01.2016  wykład pt.  Współczesny pejzaż dźwiękowy – od praktyk doświadczania do badań wygłosił Robert Losiak.