ZAPROSZENIA:

* Zapraszamy do lektury nowego numeru czasopisma Audiosfera!

* Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie Ekologia i kultura dźwięku, którego celem jest poszerzenie wiedzy o kulturze dźwięku, roli dźwięku w kulturze i społeczeństwie współczesnym, ekologii dźwiękowej oraz doskonalenie kompetencji w zakresie twórczej pracy z dźwiękiem, prowadzenia zajęć i lekcji, animacji kulturalnej. Szczegółowe informacje

* W dniu 17.01.2017 roku (wtorek), o godz. 18.00,  w sali 107 (ul. Szewska 36, I piętro) odbędzie się 19. LEKCJA SŁUCHANIA,  podczas której Pani Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego w Krakowie wystąpi z prezentacją pt. : „Wesele, decybele, łamiący się głos. O weselnych ścieżkach dźwiękowych projektu „Wesela 21: audioportert” Muzeum Etnograficznego w Krakowie” 

W maju 2014 roku, podczas badań terenowych, Muzeum Etnograficzne w Krakowie zarejestrowało audiosferę pięciu ślubów i wesel. To pięć różnych historii dźwiękowych, poprzedzonych poszukiwaniem par młodych a domkniętych późniejszym przetworzeniem nagrań. Na ich kanwie powstały audycje audioetnograficzne oraz ścieżka dźwiękowa wystawy „Wesela 21” prezentowanej w muzeum w 2016 roku w Krakowie. Podczas spotkania opowiem o celach realizacji przedsięwzięcia, o przebiegu badań i konsekwencjach dla kolekcji projektu oraz o tym, co w dźwiękowych pejzażu współczesnego rytuału najbardziej frapujące. Audycje są dostępne po kliknięciu w link: http://etnomuzeum.eu/viewItem,wesela_21_audioportret.html

Magdalena Zych – antropolożka kultury, pracuje w Muzeum Etnograficznym w Krakowie gdzie realizuje badania etnograficzne i koordynuje projekty badawcze. Współautorka i redaktorka książek: “dzieło-działka” (2012) oraz „Wesela 21” (2015). Publikowała m. in. w „Herito”, „Autoportrecie”, „Znaku” i „Kontekstach”. Przygotowuje pracę doktorską na temat współczesnych kolekcji etnograficznych.


AKTUALNOŚCI:

* 12.12.2016  na zaproszenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Robert Losiak i Renata Tańczuk wygłosili wykład pt. Dźwięki miasta. O badaniach audiosfery Wrocławia. Wykład odbył się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

* W dniach 17-18.11.2016 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa The Urban Soundscape of 1945 zorganizowana przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego, Instytut Kulturoznawstwa oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego – szczegóły

* 18.11.2016 Robert Losiak prezentował problem pejzażu dźwiękowego Dolnego Śląska podczas dyskusji panelowej pt. Dolny Śląsk jako kraj/obraz w ramach Sympozjum „Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie kultury”, zorganizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Instytut Kulturoznawstwa UWr.

* W październiku i listopadzie 2016  w Ośrodku Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu Kamila Staśko-Mazur prowadziła zajęcia wykładowo-warsztatowe dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych w ramach projektu edukacyjnego „Edukacja Muzyczna Firleja”. Tematy zajęć: Miasto jako symfonia brzmienia. Fenomen fonosfery współczesnego miasta. Miasto kiedyś – intonarumori Luigiego Russolo.

* 03.10.2016 Wykład immatrykulacyjny na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. pt. Dźwięk i tożsamość w perspektywie sound studies wygłosiła dr hab. Renata Tańczuk.

* W dniach 07.-09.07.2016  Robert Losiak  podczas II Niekongresu Animatorów Kultury w Lubiążu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Biura Festiwalowego ESK Wrocław 2016, prowadził autorską ścieżkę uczestnictwa w formie warsztatów pod nazwą Pejzaż dźwiękowy – działania słuchowo-edukacyjne. Więcej: http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres2016_sciezki/2.html

* W dniach 24.-28.06.2016 w Hali Fabryki Automatów Tokarskich (FAT HACO) we Wrocławiu odbył się 14. Przegląd Sztuki SURVIVAL pod hasłem ”Warsztat pracy”. Na Scenie Dźwiękowej Przeglądu w ramach sesji słuchowisk kwadrofonicznych zaprezentowane zostało słuchowisko przestrzenne pt. Wytwórnia dźwięków, przygotowane i zrealizowane przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego. Więcej: http://www.survival.art.pl/,146 Słuchowisko: https://soundartforum.bandcamp.com/track/wytw-rnia-d-wi-k-w

* W dniu 4.07.2016 odbyło się ósme spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznym pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Przedmiotem dyskusji był tekst Karoliny Jary pt. Audiosfera przestrzeni publicznej nazistowskiego Wrocławia.

* W dniach 21.-24.05. 2016 Pracownia Badań Pejzażu Dźwiekowego gościła Pana Desa Coulama, założyciela i kuratora Paris Soundscapes Archive, doświadczonego eksploratora dźwięków Paryża, twórcę nagrań miejskich pejzaży dźwiękowych, który przyjechał do Wrocławia na zaproszenie Festiwalu Tauron Musica Electronica Nova oraz Instytutu Muzykologii UWr. W ramach pobytu w dniu 22.05. odbył się spacer dźwiękowy po Wrocławiu z udziałem członków Pracowni oraz prezentacja nagrań Desa Coulama pt. Paryż – dźwiękowy arras w cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” Festiwalu Tauron MEN, zaś 23.05. o godz. 14.00 w Instytucie Muzykologii UWr. odbył się otwarty wykład Desa Coulama, wcześniej zaś członkowie Pracowni przeprowadzili i zarejestowali wywiad z Gościem, który zostanie opublikowany na naszej stronie. Plakat

* 19.05.2016 podczas Festiwalu Musica Electronica Nova w ramach cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” odbył się koncert pt. “Portrety miast – Wrocław”, podczas którego prawykonany został utwór-audycja  Kamili Staśko-Mazur Szum oswojony, oparty m.in. na nagraniach wywiadów z mieszkańcami Wrocławia, zarejestrowanych podczas realizacji projektu badawczego Pracowni w latach 2011-2014 Informacje na stronie festiwalu

* 19.05.2016 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia kulturowa. Inspiracje-Interpretacje-Perspektywy, zorganizowanej przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Robert Losiak wygłosił referat pt. Wokół idei ekologii akustycznej.  Ekologiczny wymiar badań nad pejzażem dźwiękowym miasta. 

* 25.04.2016 (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 107 (ul. Szewska 36) odbyła się 18. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Wioleta Muras, doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr. i członkini Pracowni, przedstawiła wykład pt. Codzienny i wyjątkowy. Pejzaż dźwiękowy miasta smoka (Bazylea 2015).

* 13.04.2016 podczas Konferencji NaukowejNowe i najnowsze pogranicze muzyczno-literackie w Polsce”, zorganizowoanej przez Instytuty Filologii Polskiej oraz Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się dyskusja panelowa wokół wystąpienia dr hab. Dariusza Brzostka (UMK w Toruniu) zatytułowanego Wysłuchana, przesłuchana, podsłuchana? Literatura w perspektywie sound studies. W dyskusji, prowadzonej przez dr. Sławomira Wieczorka, Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego reprezentowała dr hab. Renata Tańczuk (plakat konferencji)

* 05.04. 2016 (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208 (ul. Szewska 36) odbyła się 17. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani dr Jadwiga Zimpel, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,  przedstawiła wykład pt. Dźwięk w badaniach miejskich.

* 04.03.2016 odbyło się siódme spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznym pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Przedmiotem dyskusji był artykuł Kamili Staśko-Mazur Soundwalking as a multi-faced practice, [w:] ‘ARGUMENT’, Biannual Philosophical Journal, Topical issue: The Aesthetics of the City, vol. 5, no. 2, 2015, Red. M. Popczyk

* 23.02.2016 odbyła się 16. LEKCJE SŁUCHANIA. Naszym gościem była Pani Justyna Stasiowska, która przedstawiła wykład pt. Militaryzacja odbioru – muzyka i noise w kontekście broni akustycznej oraz tortur wykorzystujących dźwięk.

* 26.01.2016 odbyła się 15. LEKCJA SŁUCHANIA. Naszym gościem był Pan Michał Krawczyk, doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który przedstawił wykład pt. Cisze wielkie i małe. Audiosfera klasztorów jako przykład ascezy akustycznej.

* 22.01.2016  odbyło się szóste spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Seminarium poświęcone było dyskusji wokół artykułu Jarosława Jaworka Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych, [w:] „HISTORYKA. Studia metodologiczne”, T. 45 (2015).

* Na zaproszenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach cyklu wykładów pt. Podziemne wykłady w podziemiach krakowskiego Rynku odbyły się 2 wykłady członków Pracowni poświęcone tematyce pejzażu dźwiękowego. 12.01.2016 wykład pt. Badania historycznego pejzażu dźwiękowego wygłosił Sławomir Wieczorek, a 19.01.2016  wykład pt.  Współczesny pejzaż dźwiękowy – od praktyk doświadczania do badań wygłosił Robert Losiak.