ZAPROSZENIA:

* The Soundscape Research Studio at the Institute of Cultural Studies and the Institute of Musicology at the University of Wrocław extend the invitation to participate in the upcoming international scientific conference. This event will take place as part of the third edition of the CENSE annual conference, following conferences in Budapest (2018) and Ústí nad Labem (2019). More info

* Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego zamierza podjąć refleksję badawczą dotyczącą pejzażu dźwiękowego czasu pandemii. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do nadsyłania materiałów w formie notatek, opisów, fragmentów pamiętników, a także większych esejów czy opracowań badawczych (artykułów, analiz) dotyczących obecności (oraz nieobecności) dźwięków w przestrzeni otoczenia, zmian w sposobach słuchania, mających związek z zaistniałą sytuacją. Mamy na uwadze zarówno bezpośrednie miejsce i otoczenie naszej codziennej egzystencji (dźwięki mieszkania, dźwięki sąsiedzkie, dźwięki ulicy, sklepu, osiedla czy miasta), ale także przestrzeń medialną, np. obecność dźwięków zapośredniczoną w przekazach informacyjnych ze świata, audiosferę internetu w kontekście zmiany form życia społecznego (życie zawodowe i towarzyskie on-line) i in. Interesują nas także materiały dokumentujące w formie nagrań dźwiękowych oraz wideofonicznych. Refleksją badawczą w kontekście pejzażu dźwiękowego proponujemy także objęcie zjawisk historycznych, dotyczących analogicznych zdarzeń z bliższej lub dalszej przeszłości. Nadesłane wypowiedzi, artykuły, nagrania chcielibyśmy opublikować w najbliższym, 8. numerze czasopisma „Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki”. http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/czasopismo/

Zakładamy, że numer ukaże się w pełnym opracowaniu jesienią 2020 roku, jednak nadsyłane materiały będą mogły być publikowane na bieżąco na stronie internetowej czasopisma. Nie wykluczamy, że projekt rozwinie się i znajdzie kontynuację w formie szerszej pracy naukowej, o czym będziemy publicznie informować i zapraszać do dalszej współpracy. Materiały prosimy przesyłać na jeden z dwóch podanych niżej adresów w terminie do 15.06.2020: robert.losiak@uwr.edu.pl slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl

* Zapraszamy do lektury czasopisma Audiosfera. Pierwsze teksty nowego numeru poświęconego w głównej mierze książce Alaina Corbina Historia ciszy i milczenia są już dostępne – Audiosfera nr 7

* Serdecznie zapraszamy do obejrzenia na stronie internetowej Pracowni nagrania naszej rozmowy z prof. Lidią Zielińską (prezentacje)

AKTUALNOŚCI:

* 3.03 odbyła się 31. Lekcja słuchania – spotkanie z reżyserem teatralnym Andrzejem Ficowskim, z którym rozmawialiśmy o jego pracy nad koncepcją teatru niewizualnego, o znaczeniu audiosfery w przekazie teatralnym oraz o technikach artystycznych stosowanych przez artystę i jego współpracowników w budowaniu spektakli w ciemnościach. Spotkanie poprowadziła Agata Janikowska, doktorantka Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego i autorka pracy pt. „Teatr w ciemnościach. Przyczynek do badań audiosfery teatralnej”

* 22.01.2020 odbył się wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Niżnika Foto-musicON wraz z 30. lekcją słuchania “Koncert jako efemeryda dźwiękowa” z udziałem Autora zdjęć. Wydarzenie było organizowane przez Bibliotekę Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego. Zdjęcia Krzysztofa Niźnika można oglądać przy Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii (ul. Szewska 50/51, oficyna, I piętro) (plakat)

* 22.11.2019 odbyła się konferencja Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji na stronie wydarzenia.

* 18.11.2019 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu odbyła się Konferencja Pedagogiczna organizowana przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli poświęcona edukacji muzycznej i dźwiękowej. W konferencji wzięli udział Robert Losiak (wykład: Słyszenie i słuchanie. W stronę edukacji dźwiękowej) oraz Sławomir Wieczorek (wykład: Historyczny pejzaż dźwiękowy jako element edukacji muzycznej).

* 24.10.2019 w Muzeum Narodowym w Gdańsku (Oddział Etnografii) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej – w kontekście historycznym i współczesnym”, towarzysząca wystawie „Dźwięki pierwotne”. W konferencji wziął udział Robert Losiak, który wygłosił referat pt. Pejzaż dźwiękowy wsi w doświadczeniach i wyobrażeniach współczesnych mieszkańców miasta.

* W Usti nad Labem odbyła się na początku października 2019 II konferencja CENSE (Central European Network of Sonic EcologiesMurmurans Mundus. Sonic Ecology and Beyond. Pracownia była współorganizatorem wydarzenia, a w czasie konferencji Sławomir Wieczorek wygłosił referat o nagraniach terenowych Paryża autorstwa Desa Coulama. Krótka relacja z Czech znajduje się na profilu FB magazynu Glissando

* W lipcowym numerze miesięcznika „Ruch Muzyczny” (#7/2019) ukazała się rozmowa z Prof. Krystyną Pawlas, audiologiem, którą przeprowadziła Kamila Staśko-Mazur (Uszy nie mają powiek, a dźwięk nie zna granic) oraz artykuł Roberta Losiaka (Strojenie świata).

* W lipcowym (2019) wydaniu „Współczesnego niezbędnika inteligenta” (dodatku do tygodnika „Polityka”), ukazał się wywiad z Robertem Losiakiem przeprowadzony przez Juliusza Ćwielucha (Czas hałasu).

* 25.06.2019 w Domu dla Kultury OP ENHEIM w ramach rezydencji artystycznej Anki Kasperskiej pn.“Pogłosy Wrocławia”. odbyła się debata pt. Audiosfera, jako narzędzie badawcze. Uczestnikami byli: Robert Losiak, Maciej Bączyk, Justyna Stasiowska, a moderatorem Sławomir Wieczorek.

* 12.06.2019 w Domu dla Kultury OP ENHEIM (Wrocław, pl. Solny 4) Sławomir Wieczorek wygłosił wykład pt. Odgłosy grozy. Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w 1945 roku. [więcej]

* 17.05.2019 w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy pt. DŹWIĘKI PIERWOTNE (kuratorzy: Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz, Waldemar Elwart) której opiekunami merytorycznymi są prof. Zbigniew Przerembski i Robert Losiak. Wystawa potrwa do 31.12.2019. [więcej]

* W dniach 08.-09.05.2019 gościem Instytutu Muzykologii UWr. oraz Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego była dr Magdalena Zdrodowska (Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński). W ramach pobytu odbył się wykład pt. Słyszenie-niesłyszenie. Mit przywracania słuchu i cuda współczesnej medycyny oraz seminarium. [program wydarzenia]

* W dniach 8-9.02.2019 Sławomir Wieczorek uczestniczył w seminarium naukowym Tracing the Agency of Sound na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria), wygłaszając referat pt. Agency and the Sonic Past: Stalin’s Death 1953 [więcej]

* 14.12.2018 w ramach wystawy Polish Soundspaces zorganizowanej przez Centrum Sztuki WRO odbyła się prezentacja filmu „W poszukiwaniu ciszy” (In Pursuit of Silence) w reż. Patricka Shena. Po projekcji dyskusję na temat filmu prowadzili Marcin Dymiter i Robert Losiak.

* W dniach 28.11.-02.12.2018 w Budapeszcie odbywała się konferencja założycielska Central European Society for Soundscape Ecology. Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego reprezentował Sławomir Wieczorek, który przedstawił prezentację pt. Sound Studies at the University of Wrocław. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji intencyjnej, w której ogłoszono powstanie stowarzyszenia zrzeszającego badaczy, artystów, kuratorów i organizacji zajmujących się tematyką dźwiękową. Relacja z konferencji została opublikowana w magazynie “Glissando”: Vancouver w Budapeszcie

* 23.11.2018 na Uniwersytecie Wrocławskim odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczne Studiów Podyplomowych „DŹWIĘK I AUDIOSFERA”, organizowanych przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego.

* W dniach 17.-18.11.2018 w Akademii Muzycznej w Gdańsku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Metody analizy muzyki XX i XXI wieku” podczas której Robert Losiak wygłosił referat Muzykologiczne i kulturologiczne aspekty analizy audiosfery miasta.

* Wydawnictwo Peter Lang opublikowało książkę Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 pod redakcją Renaty Tańczuk oraz Sławomira Wieczorka.

W tomie znajduje się 13 artykułów autorów z polskich i zagranicznych uniwersytetów. Korzystając z metodologii i kategorii badawczych wypracowanych w obrębie sound studies i soundscape studies, autorzy Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 eksplorują (po)wojenne pejzaże dźwiękowe wybranych europejskich miast oraz analizują ich obrazy w tekstach autobiograficznych i sztuce. Poszczególne artykuły pozwalają „usłyszeć” Amsterdam, Dortmund, Lwów, Warszawę i Wrocław przez pryzmat doświadczenia traumatyzujących dźwięków przemocy, zagrożenia i śmierci oraz recepcji pełnego napięć miejskiego pejzażu dźwiękowego 1945 roku; ukazują rolę dźwięków w procesie tworzenia tożsamości mieszkańców miast, adaptacji do nowych warunków życia; zwracają uwagę na ideologiczne aspekty tworzenia miejskiej przestrzeni dźwiękowej. Spis treści oraz abstrakty artykułów dostępne są na stronie wydawcy pracy - www.peterlang.com 

* 05.06.2018 w Programie II Polskiego Radia wyemitowana została rozmowa, jaką z Robertem Losiakiem i Sławomirem Wieczorkiem przeprowadziła red. Justyna Piernik. Tematem rozmowy była działalność Pracowni, a także Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera. [Posłuchaj:]

https://www.polskieradio.pl/8/410/Artykul/2141665,Wybieram-Dwojke-5-czerwca-godz-1605

* 23.05. 2018  odbyła się 29. LEKCJA SŁUCHANIA,  podczas której Tomasz Sielicki wystąpił z prezentacją pt. Piski, zgrzyty, tętent i dzwonki – tramwaje w pejzażu dźwiękowym wrocławskiej ulicy na przełomie XIX i XX wieku.

* 21.05.2018 Robert Losiak udzielił wywiadu poświęconego działalności Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego na antenie Radia Kultura Wrocław w programie red. Marty Malinowskiej. [Posłuchaj/obejrzyj:] http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/77811/RWK-DAB-Muzyka-gospel-muzyka-producencka-i-audiosfera

* 26.04.2018 w Infopunkcie Barbara we Wrocławiu w ramach cyklu wykładów dla licealistów i studentów pn. „Akademia miejska”, organizowanych przez Strefę Kultury Wrocław, Robert Losiak i Renata Tańczuk wygłosili wykład pt. Jak słuchać miasta? 

* W dniach 12-14.04.2018 odbyło się wydarzenie: Field recording w Polsce – aspekty badawcze i artystyczne. Ogólnopolskie Seminarium z udziałem artystów i badaczy. Organizatorami byli Instytut Kulturoznawstwa UWr, Instytut Muzykologii UWr oraz Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr. Informacje o wydarzeniu (plakat, program, zdjęcia).

* 28.03.2018 odbyło się 28. spotkanie z cyklu “Lekcje słuchania”. Naszym gościem był  Jan Topolski z wykładem “Woda i cykady / wojna i potwory. O dźwięku w kinie arthousowym i hollywoodzkim”.

* 14.03.2018 w Centrum Sztuki WRO w ramach wystawy SYGNAŁY / INTERAKTYWNY PLAC ZABAW odbył się wykład Roberta Losiaka pt. Radość słuchania. Linki: FB   http://wrocenter.pl/pl/wyklady-na-sygnaly/

* 06.03.2018 odbyła się 27. LEKCJA SŁUCHANIA,  podczas której Pan Adam Mroziuk, mistrz zegarmistrzostwa, wystąpił z prezentacją pt. Odgłosu czasu, poświęconą brzmieniom zegarów.

Adam Mroziuk – zegarmistrz miejski Świebodzic. Miłośnik wszystkiego, co tyka, cyka i bije, szczególnie zainteresowany historią przemysłu zegarowego Dolnego Śląska. Kolekcjonuje i używa zabytkowych narzędzi zegarmistrzowskich z całego świata. Naprawia miniaturowe zegarki damskie oraz wielkie zegary wieżowe. Wykonał pierwszy w Polsce zegar z komplikacją “tourbillon”. Ciągle marzy o muzeum zegarów w Świebodzicach.

* 22.02. 2018 (czwartek) o godz. 18.00  w Centrum Sztuki WRO przy ul. Widok 7 we Wrocławiu odbyło się  zorganizowane specjalnie dla Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego oprowadzenie kuratorskie po wystawie  SYGNAŁY / INTERAKTYWNY PLAC ZABAW, czynnej do 29.04. Tegoroczna edycja dziesięcioletniego projektu  „Interaktywny plac zabaw” poświęcona jest sygnałom dźwiękowym i prezentuje interaktywne instalacje dające możliwość  zabawy z dźwiękiem. Więcej informacji: http://wrocenter.pl/pl/sygnaly

* W ramach projektu Aksjosemiotyka druków muzycznych członkinie Pracowni: Renata Tańczuk, Monika Janowiak-Janik, Joanna Gul wzięły udział w przygotowaniu wystawy: Obrazki z nut. Druki muzyczne z kolekcji prof. Pawła Banasia. Wystawę zorganizowała Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego. Wystawa była otwarta od 10.01 do 28.02.2018 Więcej informacji o projekcie.

* 16.01.2018 odbyła się 26. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pan Piotr Tkacz (Poznań) przedstawił wykład pt.: Kosmiczny rzemieślnik Ariel Guzik.

* 11.12.2017 gościem Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego oraz Laboratorium Humanistyki Współczesnej była dr Danielle Drozdzewski (UNSW, Sydney), która wygłosiła wykład pt.: How we experience memory in the everyday city?

* W dniach 7-8.12.2017 odbyły się dwa wykłady w ramach seminarium Radio jako laboratorium: dr Joanny Walewskiej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) pt. Dziwne obyczaje mgr Patkowskiego i inż. Szlifirskiego, czyli o miejscu Studia Eksperymentalnego w strukturach Polskiego Radia oraz dr hab. Dariusza Brzostka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) pt. Laboratoria dźwiękowe i dźwięki (z) laboratorium. Na przykładzie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

* Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr wygłosiła podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie (21-23.09.2017) referat pt. Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu.

* W dniach 16-17.10.2017 Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego na zaproszenie Instytutu Kulturoznawstwa UWr gościła Panią Prof. Carolyn Birdsall z Uniwersytetu w Amsterdamie. Profesor Carolyn Birdsall wygłosiła dwa wykłady: How to study soundscapes of the past and present? oraz  How to study urban sounds today? Ponadto w dniu 17.10. odbyło się także prowadzone przez Prof. Birdsall Seminarium dla członków Pracowni i zespołu badaczy związanych z projektem poświęconym badaniom nad  historią radia i radiofonii w kontekście sound studies. Temat seminarium: Conflict heritage: European radio archives before and after WWII.

Kronika wydarzeń 2009-2017