ZAPROSZENIA:

* On behalf of the Soundscape Research Studio, the Institute of Cultural Studies and the Institute of Musicology of the University of Wrocław, we are delighted to invite you to Wrocław, for an international conference The Urban Soundscape of 1945, which will be held on 17th and 18th November, 2016 – details

AKTUALNOŚCI:

* W dniach 07.-09.07.2016  Robert Losiak  podczas II Niekongresu Animatorów Kultury w Lubiążu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Biura Festiwalowego ESK Wrocław 2016, prowadził autorską ścieżkę uczestnictwa w formie warsztatów pod nazwą Pejzaż dźwiękowy – działania słuchowo-edukacyjne. Więcej: http://www.platformakultury.pl/kategorie/niekongres2016_sciezki/2.html

* W dniach 24.-28.06.2016 w Hali Fabryki Automatów Tokarskich (FAT HACO) we Wrocławiu odbył się 14. Przegląd Sztuki SURVIVAL pod hasłem ”Warsztat pracy”. Na Scenie Dźwiękowej Przeglądu w ramach sesji słuchowisk kwadrofonicznych zaprezentowane zostało słuchowisko przestrzenne pt. Wytwórnia dźwięków, przygotowane i zrealizowane przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego. Więcej: http://www.survival.art.pl/,146 Słuchowisko: https://soundartforum.bandcamp.com/track/wytw-rnia-d-wi-k-w

* W dniach 21.-24.05. 2016 Pracownia Badań Pejzażu Dźwiekowego gościła Pana Desa Coulama, założyciela i kuratora Paris Soundscapes Archive, doświadczonego eksploratora dźwięków Paryża, twórcę nagrań miejskich pejzaży dźwiękowych, który przyjechał do Wrocławia na zaproszenie Festiwalu Tauron Musica Electronica Nova oraz Instytutu Muzykologii UWr. W ramach pobytu w dniu 22.05. odbył się spacer dźwiękowy po Wrocławiu z udziałem członków Pracowni oraz prezentacja nagrań Desa Coulama pt. Paryż – dźwiękowy arras w cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” Festiwalu Tauron MEN, zaś 23.05. o godz. 14.00 w Instytucie Muzykologii UWr. odbył się otwarty wykład Desa Coulama, wcześniej zaś członkowie Pracowni przeprowadzili i zarejestowali wywiad z Gościem, który zostanie opublikowany na naszej stronie. Plakat

* 19.05.2016 podczas Festiwalu Musica Electronica Nova w ramach cyklu wydarzeń “Kino Dźwięku” odbył się koncert pt. “Portrety miast – Wrocław”, podczas którego prawykonany został utwór-audycja  Kamili Staśko-Mazur Szum oswojony, oparty m.in. na nagraniach wywiadów z mieszkańcami Wrocławia, zarejestrowanych podczas realizacji projektu badawczego Pracowni w latach 2011-2014 Informacje na stronie festiwalu

* 19.05.2016 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia kulturowa. Inspiracje-Interpretacje-Perspektywy, zorganizowanej przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Robert Losiak wygłosił referat pt. Wokół idei ekologii akustycznej.  Ekologiczny wymiar badań nad pejzażem dźwiękowym miasta. 

* 25.04.2016 (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 107 (ul. Szewska 36) odbyła się 18. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani Wioleta Muras, doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr. i członkini Pracowni, przedstawiła wykład pt. Codzienny i wyjątkowy. Pejzaż dźwiękowy miasta smoka (Bazylea 2015).

* 13.04.2016 podczas Konferencji NaukowejNowe i najnowsze pogranicze muzyczno-literackie w Polsce”, zorganizowoanej przez Instytuty Filologii Polskiej oraz Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się dyskusja panelowa wokół wystąpienia dr hab. Dariusza Brzostka (UMK w Toruniu) zatytułowanego Wysłuchana, przesłuchana, podsłuchana? Literatura w perspektywie sound studies. W dyskusji, prowadzonej przez dr. Sławomira Wieczorka, Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego reprezentowała dr hab. Renata Tańczuk (plakat konferencji)

* 05.04. 2016 (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208 (ul. Szewska 36) odbyła się 17. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pani dr Jadwiga Zimpel, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,  przedstawiła wykład pt. Dźwięk w badaniach miejskich.

* 04.03.2016 odbyło się siódme spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznym pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Przedmiotem dyskusji był artykuł Kamili Staśko-Mazur Soundwalking as a multi-faced practice, [w:] ‘ARGUMENT’, Biannual Philosophical Journal, Topical issue: The Aesthetics of the City, vol. 5, no. 2, 2015, Red. M. Popczyk

* 23.02.2016 odbyła się 16. LEKCJE SŁUCHANIA. Naszym gościem była Pani Justyna Stasiowska, która przedstawiła wykład pt. Militaryzacja odbioru – muzyka i noise w kontekście broni akustycznej oraz tortur wykorzystujących dźwięk.

* 26.01.2016 odbyła się 15. LEKCJA SŁUCHANIA. Naszym gościem był Pan Michał Krawczyk, doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który przedstawił wykład pt. Cisze wielkie i małe. Audiosfera klasztorów jako przykład ascezy akustycznej.

* 22.01.2016  odbyło się szóste spotkanie w ramach SEMINARIUM poświęconego badaniom historycznego pejzażu dźwiękowego pod kierunkiem dr hab. Renaty Tańczuk. Seminarium poświęcone było dyskusji wokół artykułu Jarosława Jaworka Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych, [w:] „HISTORYKA. Studia metodologiczne”, T. 45 (2015).

* Na zaproszenie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach cyklu wykładów pt. Podziemne wykłady w podziemiach krakowskiego Rynku odbyły się 2 wykłady członków Pracowni poświęcone tematyce pejzażu dźwiękowego. 12.01.2016 wykład pt. Badania historycznego pejzażu dźwiękowego wygłosił Sławomir Wieczorek, a 19.01.2016  wykład pt.  Współczesny pejzaż dźwiękowy – od praktyk doświadczania do badań wygłosił Robert Losiak.