Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa, Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku, która odbędzie się 22.11.2019 roku we Wrocławiu.

Wydawane w XIX i XX wieku druki muzyczne popularyzowały utwory muzyczne
tworzone przez znakomitych kompozytorów muzyki klasycznej, operowej, wodewilowej,
operetkowej, kabaretowej i filmowej. Znane i lubiane utwory wydawano nieraz w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Okładki nut często projektowali znakomici artyści, nie zawsze znani dziś z imienia i nazwiska. Ukazują one rozwój popularnej kultury muzycznej oraz sposoby reklamowania i ilustrowania muzyki w czasach, gdy obcowano z nią na żywo. Dziś są one świadectwem ewolucji artystycznej epoki, zmiany stylów ilustracji, gustów muzycznych, szczególnej geografii upodobań muzycznych.

Druki muzyczne są nośnikami znaczeń i wartości, których badania pozwolą ukazać
między innymi przemiany preferencji estetycznych, muzycznych, przyjmowane wyobrażenia płci kulturowej, tożsamości narodowej oraz obcych kultur. Publikacje tego rodzaju są interesującym i niedocenionym źródłem wiedzy o kulturze muzycznej i wizualnej XIX i XX wieku. Warto podkreślić, że okładki nut, kolekcjonowane i archiwizowane, bardzo rzadko są wspominane w opracowaniach dotyczących grafiki użytkowej, a o niektórych twórcach tego specyficznego gatunku sztuki trudno znaleźć jakiekolwiek informacje.

Chcielibyśmy, aby konferencja zapoczątkowała pogłębione badania nad fenomenem druków muzycznych z okresu XIX i XX wieku. Do udziału w niej zapraszamy badaczy kultury wizualnej i muzycznej, kulturoznawców, historyków sztuki, muzykologów, bibliotekoznawców, historyków, a także kolekcjonerów.

Proponujemy podjęcie następujących zagadnień:
- style, konwencje ilustracji muzycznej
- ikonografia druków muzycznych
- fenomen przekładu dźwięku na obraz
- twórcy okładek druków muzycznych
- druk muzyczny jako reklama
- okładki druków muzycznych jako medium znaczeń i wartości (m.in. propaganda polityczna, narodowa, etnocentryzm, orientalizm, stereotypy płci)
- popularni kompozytorzy (zwłaszcza dziś już nieznani, np. Prisowski)
- panorama popularnej kultury muzycznej okresu XIX i XX wieku w związku z publikacjami muzycznymi
- analiza treści publikowanych piosenek
- instrumenty/instrumentacja utworów
- geografia druków muzycznych (zasięg popularnych utworów muzycznych)
- drukarstwo muzyczne
- rozwój mediów odtwarzających muzykę a druki muzyczne.
Wszystkie wystąpienia będą opublikowane w elektronicznym czasopiśmie: Audiosfera.
Koncepcje – Badania – Praktyki

Termin zgłaszania tematów wystąpień: 4.05.2019

Termin przesłania abstraktów (2500 znaków ze spacjami): 1.08.2019

Planowany czas wystąpienia na konferencji: 20 min.

Zgłoszenie wraz z biogramem i abstraktem prosimy przesyłać na adres:
bibl.kult.muz@uwr.edu.pl

Strona konferencji: www.pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl

Organizatorzy konferencji:
dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr. (Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)
mgr Joanna Gul (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu
Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)
mgr Monika Janowiak-Janik (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)