Przewodnik dźwiękowy Dzierżoniowa

Alternatywny przewodnik dźwiękowy Dzierżoniowa   

Realizacja alternatywnego przewodnika dźwiękowego Dzierżoniowa rozpoczęła się w 2014 roku w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Sztuka w przestrzeni kultury” pod kierunkiem dr. Roberta Losiaka na studiach kulturoznawczych w Uniwersytecie Wrocławskim.  Praca nad przewodnikiem ma charakter eksperymentu poznawczego w kontekście badań nad miejskim pejzażem dźwiękowym, stąd przewodnik został roboczo określony jako alternatywny. 

Koncepcja przewodnika zakłada możliwie szeroką otwartość na audiosferę miasta, by w poszukiwaniach nie ograniczać się do środowiska fonicznego jego realnej przestrzeni, ale nawiązać do wszelkich artefaktów dźwiękowych (także muzycznych) w jakimś zakresie odnoszących się do Dzierżoniowa czy skojarzonych z tym miastem, a obecnych w przestrzeni medialnej czy w szerzej rozumianej przestrzeni kultury. Zadaniem grupy badawczej jest penetracja wszelkich możliwych obszarów obecności zjawisk dźwiękowych w przestrzeni miasta, czyniona w sposób nieograniczony i spontaniczny, niepomijający nawet drobnych i ulotnych ich przejawów. Badania prowadzone są na terenie Dzierżoniowa, a także w przestrzeni medialnej (radio, telewizja, przekazy prasowe, Internet), obejmują także materiały archiwalne dotyczące historii miasta. 

Wykonawcy projektu wyodrębniają i archiwizują zjawiska brzmieniowe związane z życiem codziennym Dzierżoniowa, a także aktywnością muzyczną mieszkańców miasta oraz działalnością miejskich instytucji kultury i oświaty (muzycy, chóry, zespoły, szkoła muzyczna, festiwale). W zakresie przestrzeni medialnej badaniom poddano lokalną rozgłośnię radiową oraz strony internetowe poświęcone miastu. 

Dzierżoniowski przewodnik przygotowywany jest w formie uporządkowanego alfabetycznie katalogu zjawisk dźwiękowych i miejsc. Nadrzędnym celem projektu, poza dokumentowaniem i opisem artefaktów brzmieniowych odnoszących się do Dzierżoniowa, jest rozwinięcie metodologicznej dyskusji wokół problemu pejzażu dźwiękowego miasta, poprzez eksplorację tych obszarów dźwiękowości, które nie mieszczą się w tradycyjnym modelu takich badań.  

Projekt przewodnika dźwiękowego wspierany jest przez Urząd Miasta Dzierżoniowa.